Důvěra je síla naší mysli, která spojuje všechny její části dohromady a soustřeďuje je jedním směrem.

Víra je skutečnost, že v tuto část vlastní mysli věříme.

Vneseme-li do nějaké situace důvěru, obnoví se naše sebedůvěra, což nám umožní vzdát se kontroly nad děním, takže se věci pohnou kupředu.

Důvěřujeme-li, začne jen díky síle naší mysli fungovat v náš prospěch i to, co na první pohled vyhlíží tragicky či negativně …

vseslaskou ❤️ Jestli to bolí, není to láska Chuck Spezzano