VSESLASKOU

Láska je hlavní klíč, který otevírá brány ke štěstí …… ❤️

Author: VSESLASKOU (Page 1 of 2)

Omluvy už nefungují

1E5F2A94-1EFF-45E7-B9EA-B74732E01DBD

Nejen že už nefungují výmluvy intriky masky, už nefungují ani omluvy ..

Není již omluvitelné, sahat do zásobníků starých odžitých a neplatných vzorců, které ještě dříve procházely k zahlazení strachů, nejistot a zbavování se vlastních zodpovědností v daných situacích. 

Na všechno už je vidět. Jsou rozhodující pouze výsledky našeho chování. Omluvy už nefungují. Nic neřeší. Buď jsme se poučili a narovnali se .. nebo nepoučili a nenarovnali .. Nic mezi tím už není. Pokud přeci jen ano, rozhodně už ne v kvalitních mezilidských vztazích. 

Ve vztahu, když jeden potřebuje pomoci, ten druhý reaguje tak, aby EFEKTIVNĚ pomohl, tzn pohotově volil (a to hned bez podmínek) správná slova, taková, aby druhému produktivně pomohl, nikoli ještě více ublížil. Vysvětlení poté, že druhý byl např situací zaskočen nebo že se snad dokonce i lekl (tedy svoje leknutí hbitě uvrhl na hlavu toho prvního, který volá o pomoc), už není funkční, naopak. Celé toto svou reakcí a výsledkem rozkryje pravost a úroveň laskavosti skutečného mezilidského vztahu. 

Pojďme se více zaměřit na naše reakce, na harmonické empatické zareagování všude, kde je třeba .. Negativní vibrace se programově změní v pozitivní natolik, že mnohé se s láskou poléčí ihned tady teď ……

Jak to, prosím, může být ještě lepší? 

26.2.2019 vseslaskou Ellee 

 

 

Když jsme si jistí, nemůžeme dělat nic špatně

IMG_8274

KDYŽ JSME SI JISTÍ, NEMŮŽEME DĚLAT NIC ŠPATNĚ

Dostaň se do svého středu a překroč, co tě omezuje.

O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.

Dostaň se do svého středu a překroč, co tě omezuje.

Zastavení a navrácení se sami k sobě, ke své nejvyšší moudrosti a inteligenci, obnoví naší zdravou, šťastnou, požehnanou moc a sílu ve všech směrech života ..

Dostaň se do svého středu a překroč, co tě omezuje.

 

Začněte přitahovat to, co chcete

image

Nejde o to, co se vám právě děje, ale o to, jak na ty věci reagujete ..

Myslete na to, že neustále něco přitahujete, a proto přestaňte přitahovat to, co nechcete, a začněte přitahovat to, co chcete …

Zamyslete se nad tím, kolik času strávíme každý den mluvením o svých problémech a soustředěním se na to, co je v našem životě špatného. Od této chvíle si dejte závazek, že přesměrujete svou energii a začnete myslet a mluvit pozitivněji. Bude to váš první krok v soustředění se na to DOBRÉ ve vašem životě.

Zaměřte se na to, KAM svou pozornost směřujete. Budete překvapeni, jak často se, když myslíte, mluvíte nebo jednáte, bezděčně zaměřujete na pravý opak toho, co skutečně chcete.

Myslete na to, že neustále něco přitahujete, a proto přestaňte přitahovat to, co nechcete, a začněte přitahovat to, co chcete.

Soustřeďte se pouze na věci, které za to stojí a které jsou přímo spojeny s vašimi sny a cíli ..

 

Jste mocní!

Jste mocní .. pomocí pozitivního myšlení můžete překonat jakoukoli situaci .. Dostaň se do svého středu a překroč co tě omezuje! 

IMG_6283

Nebýt nikde jinde, než zde

IMG_5042

15 duchovních naučení z Indie

❤ 1. Nebýt nikde jinde, než zde
Není třeba nikam spěchat. Je však třeba být tam, kde je ti dobře. Jestliže cítíš, že jsi někde, kde být nemáš, vstaň a jdi tam, kam tě volá vnitřní hlas. Pamatuj však, že abys nalezl, nemusíš nutně někam chodit. Je mezi tím velmi tenká hranice. Klíč spočívá v ustavičné přítomnosti.

❤ 2. Nech všechno jít svou cestou
Nesnaž se řídit lidi nebo události. Neplánuj, nečekej, buď přející. Nebuď chtivý.
«Nauč se snášet chvíle, kdy se nic neděje“.
Nejdi všemu naproti, umožni lidem, aby k tobě přicházeli, a událostem, aby se děly. Nic se neděje jen tak.

❤ 3. Dopřávej svobodu
Dopřej si svobodu být sebou samým a jiným dopřej, aby také oni byli sebou samými. Pamatuj, že každý má svou cestu a své zkušenosti. Jestli se vaše cesty zkříží, je to jistě krásné. Jestli se rozejdou, je to také dobré. Protože VŽDYCKY VŠECHNO JE K NĚČEMU DOBRÉ. Tobě, jemu i jí, jim, všem.

❤ 4. Neboj se
Ničeho. A nikdy. Klidně udělej nezvyklý krok doprava, doleva, měň je, jak tě napadne. Pokud cítíš, že bys měl něco udělat, něco říci, udělej to a žádné formality „nemám zpáteční lítek“ nebo „na to nemám peníze“, případně „to se nepodaří“ tě nesmí zadržet. Neboj se o své fyzické tělo. Pamatuj, že vždycky jsi v mateřském lůně Vesmíru. Copak ten se snad o tebe nepostará? Zbav se strachu a buď svobodný.

❤ 5. Méně bývá více
Nesnaž se mít všechno a hned. I když se zdá, že nic nemáš, vždycky něco máš. A jestli se něčeho nedostává, natáhne se k tobě štědrá ruka přítele, bratra, sestry, kolemjdoucího. Znej ve všem míru.

❤ 6. Nelpi na lidech
Jinak nedosáhneš zkušenosti. Nikdy nezůstaneš sám, protože kamkoli se vydáš, všude potkáš lidi. Zato však ty „své“. Takové, kteří tě naplní, inspirují, naučí, kteří budou tvým odrazem. A pamatuj, že pokud vám není dáno jít po cestě spolu, můžeš za nimi běžet, můžeš je volat, stejně spolu nepůjdete. Jestli jsou to však ti „tví“, utíkej kam chceš, schovávej se, kde chceš, NIKAM nezmizejí. Proto tedy …

❤ 7. Nechávej jít. Vždycky všechno nech jít
S úsměvem. S láskou. Všechny a všechno. Nikdy se však neluč. Protože nic nikdy není konečné. Řekni: „Děkuji, tak zas někdy příště …“
«Co nemáš, neztratíš; co máš, neuchováš».

❤ 8. Vždy vodou
Buď vodou. Pamatuj na princip vlny: vlna přichází, vlna odchází. To platí o všem: o majetku, penězích, lidech, věcech. Jsou přílivy a jsou odlivy. Nic není statické. Žijeme ve světě pohybu. Nenoř se do toho či onoho stavu, stejně se změní. N-I-C se nedá zadržet, pravím vám, tedy se o to ani nepokoušejte. Buďte raději vděčni za tu chvíli, kdy ono, ona, on jsou.

❤ 9. Naslouchej svému vnitřnímu hlasu
To platí třikrát podtrženě. Vyslechněte rady jiných, ale konejte tak, jak sami cítíte, že to je správné. Vždycky. Poslouchejte. Sebe.

❤ 10. Důvěřuj
Lidem, vesmíru, Bohu – říkejte tomu, jak chcete. Věř, že všechno v tvém životě se skládá tím pro tebe nejlepším způsobem. I kdyby se zdálo, že horší už to být nemůže. Může. Jak se říká, „Nikdy nevíš, kde najdeš a kde ztratíš“.

❤ 11. Alespoň několik minut denně věnuj sám sobě
Medituj, kresli, piš, procházej se přírodou, nebo se prostě uchyl někam do ticha. I několik minut ti pomůže ujasnit si, co potřebuješ, co ti našeptává rozum, co jiní lidé, co jsou iluze atd.

❤ 12. Měj se rád
Respektuj svá přání a své tělo a pamatuj si, že můžeš mít VŠE. Nemusíš volit mezi prací pro duši či prací pro peníze; mezi vztahem, v němž miluješ ty a vztahem, v němž jsi milován; mezi oceánem a horami, atd.
Mít můžeš všechno.

❤ 13. Děl se
O všechno. Vždycky. Se psem, se žebrákem, s přítelem. A nic za to nečekej.

❤ 14. Aby sis mohl obléci čistou košili, musíš svléci tu starou.

❤ 15. Nech Vesmír uhodnout svoje přání
Buď však opatrný. Přání se splní, formuluj je zcela konkrétně.

pronaladu.cz

KDY JE TEN PRAVÝ ČAS? NEČEKEJME UŽ ……

IMG_3421

KDY JE VLASTNĚ TEN PRAVÝ ČAS?

NEČEKEJME UŽ …… Nikdy nevíme, kdy je ten pravý čas …… ve všech vztazích, v našich životech, v linii rodičů, sourozenců, partnerů, manželů, dětí, přátel ..

Kdy je vlastně opravdu ten čas včas říci “miluji tě, vážím si tě” .. kdy je ten čas se včas podívat do očí a zúčastněně vědomě s láskou s úctou prolnout opravdické pohledy .. kdy je vlastně ten čas opravit nezájem a včas vědomě soustředěně láskyplně pohladit .. kdy je ten správný čas ukončit negativní tón a včas nastavit láskyplně pozitivní hlas lásky .. kdy je ten pravý čas odpustit a včas si vrátit svou vlastní hodnotu a tím i hodnoty všech a všeho dalšího .. kdy je vlastně ten čas včas odklonit kritiky a nastolit ocenění .. kdy je ten čas přestat schovávat to nevyřčené a včas sdělit svoje upřímné pocity .. kdy je ten správný čas ukončit veškerá odmítání a včas s láskou úctou vděčností a s respektem přijmout život tady teď v plné šíři .. kdy je vlastně ten správný čas přepsat příběh včas na ten nejkrásnější ..

KDY JE VLASTNĚ TEN PRAVÝ ČAS?
NEČEKEJME UŽ ……

Rodiče doprovázíme s radostí

IMG_8268

MAMINEČKO, DĚKUJI .. UŽ TO VÍM ..

Když v lidském životě přijde věk nejvyšší, kdy se všechny věci spojí v jednu jedinou, tou připravující se k odletu do Světla ke svému Zdroji, je důležité láskyplné smíření a přijetí. SMÍŘENÍ A PŘIJETÍ v Lásce, v míru, v souladu, s vděčností, se zdravou pokorou, s úctou vůči sami sobě a ke své rodině, vůči nádhernému požehnanému koloběhu přírody. Nejen pro milovaného cestujícího, ale i pro jeho milovanou rodinu.

Rodina, která cestujícího doprovází, je velmi důležitý článek v tomto tolik citlivém procesu, který vyžaduje co nejvíce eliminovat vzorce smutku a zdrcujícího truchlení. Za všech okolností, v každém okamžiku, v plné úctě, lásce a důstojnosti, nesmí nezdravý smutek pohltil a převálcovat zdravý smutek a SÍLU jít dál vlastním životem. Celý proces tím získá zásadní úlevový obrat všech stran a zcela přirozený obraz děje přírody tak, jak si cestující přeje. Cestující před svou cestou potřebuje cítit ve všech ohledech důstojnou stabilitu, bezpodmínečnou lásku, požehnání, klid .. Klasické přirozené lidské vyděšení a smutek je důležité modelovat silou své vlastní zralé emoční inteligence ve zdravou, tolik osvobozující a ulevující důstojnou radost z požehnání a naplnění všech stran. Radost a oslavu nad skutečností, že se tolik blízký vrací sám k sobě, ke svému nejvyššímu Zdroji a že bude s námi nadále v té pravé svobodě a v lásce daleko více, než kdykoli před tím ..

Užívejme své láskyplné vztahy ve všech zdravých hodnotách našich generací na všech úrovních, ve všech životních etapách, vždy za přítomností míru, důstojností, úcty, vzájemnosti, ochoty odpouštět, svobodné bezpodmínečné Lásky a vlastní hluboké intuice ..

Tolik silně se v srdcích máme, tolik blízko jsme si byli, jsme a vždy budeme, že smutky a stesky nejsou třeba, ikdyž to zní mimo všechna chápání a vnímání ..

Tak je to správné, už to vím ..  děkuji miluji s láskou největší …… ❤️

S láskou pro Rodiče doprovázíme s radostí

Ellee

 

Jste určeni k tomu být bohatí

image

Hojnost může přicházet v různých formách, ale my se primárně budeme soustředit na tu finanční, protože ta je nejčastějším tématem, na které se nás ptáte. Dovolte nám tedy začít.

Často říkáme, že si v životě neustále zhmotňujete hojnost, jen se vám nemusí líbit, o jakou hojnost se jedná. Nezapomínejte, že můžete mít spoustu problémů, nedostatku i výzev, stejně tak můžete být bohatí, plní radosti, lásky či získat dobrá přátelství. Proto tvrdíme, že hojnost jako takovou máte vždy k dispozici.
Jak tedy lze vědomě soustředit svou pozornost na to, co si skutečně přejete?
Ti, kteří již tuto zprávu čtou, jsou si nějakým způsobem vědomi, že si tvoří svou vlastní realitu. Proč je tedy v životě některých z vás ještě stále nedostatek, nemoc, utrpení nebo zlomené srdce? Na to bychom odpověděli, že je to pro to, že i přesto, že jste si vědomi sebe jako tvůrce své reality, stále se převážně zaměřujete na to, co NEMÁTE. Když se soustředíte na nedostatek a přitom toužíte po hojnosti, ve skutečnosti přitahujete pouze právě nedostatek.

Vesmír totiž nereaguje na vaše přání, sny či touhy, stejně jako zrcadlo vám neukáže váš vysněný obraz.

Zrcadlo totiž reflektuje pouze to, co je právě NYNÍ. S Vesmírem je to totožné, reaguje čistě na váš fokus, který diktuje vaší vibraci.
Když se tedy naladíte na nějaký dobrý pocit, jako je třeba radost, optimismus, uspokojení nebo láska, Vesmír vám poskytne další příležitosti, okolnosti a zážitky, kdy se tak budete cítit – odpoví tak zcela přesně na to, co vyzařujete. Na tom, proč se cítíte dobře, vůbec nezáleží. Jediné, na čem záleží, je, že se tak cítíte.
Najděte si jakýkoliv důvod či „výmluvu“, proč se cítit dobře.

Často používáme analogii vaší televize, protože je to pro vás snadno pochopitelné – nejste totiž vázáni zůstat na jednom kanále, obzvláště na tom, který se vám nelíbí. Navíc o existenci dalších kanálů vůbec nepochybujete, a to i když se na ně právě nedíváte. Víte, že jakmile vezmete do ruky ovladač a přepnete na jiný kanál, změní se i to, co budete prožívat. Stejně tak je to s vašimi myšlenkami. Nejste nuceni zůstat s určitým typem myšlenek déle, než si sami přejete. Jste si vědomi toho, že si vždy můžete zvolit myšlenky nové, a když tak učiníte, přirozenou cestou se změní i váš „kanál“, vaše vibrace.

Schopnost si do života přitáhnout hojnost vás nikdy neopustila, jen byla prostě zablokovaná tím, že jste se soustředili na její opak – nedostatek.

Nepopíráme to, že je vaše realita podmanivá a že je často těžké od odvrátit pozornost od největších problémů vašeho života. Pokud ale chcete vytvořit něco nového, musíte se naučit vědomě směrovat svou pozornost na to, co CHCETE. Učinit tak vědomé rozhodnutí se cítit jinak.
Jakmile tak učiníte, a to bez ohledu na vaše aktuální okolnosti, které se před vámi manifestují, teprve pak se stanete vědomými tvůrci své reality.

Přišli jste sem do fyzické reality za účelem zhmotnit si všechny svoje sny.
Nepřišli jste sem zápasit nebo beznadějně dychtit po něčem, čeho nelze dosáhnout. Pokud něco chcete, je to vaše. Ovšem vaše myšlenky, vibrace a emoce se musí sladit s tím, co si přejete, abyste to mohli přijmout.

Často se nás ptáte: „Jaká moje přesvědčení mi blokují hojnost?“ Naše odpověď je vždy stejná. Je to váš neustálý fokus a vědomí nedostatku, tedy toho, co nemáte, jež blokuje vaše bohatství. Popravdě vám ani neslouží se ve svých limitujících přesvědčeních nějak babrat, zkoumat, která, že to jsou a to ani když je to za účelem jejich opuštění. Jako všechno v tomto Vesmíru – i hojnost reaguje na univerzální zákon expanze.

To, na co se soustředíte, roste.

Když se tedy rozhodnete prozkoumat nějaký problém, frustrace narůstá a to jen posílí vaše přesvědčení. Nemůžete totiž odstranit přesvědčení tím, že se na něj budete soustředit. Můžete jej připravit o jeho zdroj energie tím, že mu nebudete věnovat pozornost. Svou pozornost pak začněte věnovat tomu, co jde dobře, co oceňujete, co vám dělá radost a přináší vám v životě mír a klid. Odstraníte tím sílu negativního zaměření, která fungovala jako momentum.

Nabízíme vám jednoduchou analogii. Představte si, že vejdete do místnosti, kde na stropě umístěný větrák jede naplno a vy byste jej vypnuli. Přestal by běžet? Samozřejmě, protože jste mu odebrali jeho zdroj energie poskytující momentum. Ale takový větrák by se nezastavil hned, postupně by zpomaloval, až by úplně přestal rotovat. Podobné je to i s vašimi myšlenkami. Jen proto, že se přestanete soustředit na negativní zkušenosti ve vašem životě neznamená, že se vaše realita mrknutím oka promění. Ono momentum vyžaduje trochu setrvačnosti, než ustane.

Tento příklad používáme proto, abychom vám ukázali, že jen proto, že v životě máte stále ještě nějaký nedostatek – a může to ještě nějakou dobu trvat, neznamená to, že děláte něco špatně.

Každý z vás je božským tvůrcem, který si zaslouží a je schopný si pro sebe vytvořit hojnost v jakékoliv podobě. Jste určeni k tomu být bohatí s ohledem na lásku, energii, zdraví, peníze, mír i radost.
Vesmír je nekonečná hojnost, která chce být naplněna tím, že poslouží. Dovolte svému srdci se otevřít všem možnostem a formám bohatství. Ať už je to třeba dárek, nápad nebo potkáte zajímavého člověka. Nebo může přijít i ve formě obchodu, směny – musíte se ovšem naladit na onen „kanál“ hojnosti, abyste vyslyšeli zprávy Vesmíru.

Angelic Guides

Láska je základem duchovního života

Vstup do dnešního dne se srdcem překypujícím láskou, radostí a díkůvzdáním, šťasten, že žiješ, srozuměn s tím, co děláš a kde jsi; nahlédni dokonalost dne, který přichází. Požehnané jsou duše, které vidí všude kolem sebe krásu, radost a harmonii a plně ji oceňují; šťastni jsou ti, kteří mě poznávají ve všech a ve všem a za vše mi vzdávají díky. Radost je jako kámen hozený doprostřed tůně; vlnky na hladině postupují až k okraji, a pak zpět do středu, a přinášejí radost všem, s nimiž se na cestě potkají. Láska je jako léčivý balzám, hojící všechny rány, zranění a bolesti; proto miluj mou božskou láskou, miluj vše, i to, co zdánlivě není hodno lásky, miluj své takzvané nepřátele. Je-li tvé srdce naplněno láskou, nebudeš znát žádné nepřátele. Láska je základem duchovního života .. ❤️

Eileen Caddy

Pravá láska není na nikom závislá

Pravá láska je ta, která není na nikom a ničem závislá …


Až navštívíte všechny kurzy a školení, až projedete všechny země světa, až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa, až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání, až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít, až investujete všechny peníze za to, po čem toužíte,
až oslavíte všechna svá výročí, svátky a narozeniny svých přátel,
 až si splníte přání, o kterých sníte,
 pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
 Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu s jednotou.
 Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci, okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.
 Pak se konečně zastavíte, skončíte vaše hledání a vrátíte se „domů“.
 Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
 Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
 Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
 Budete se radovat i z neúspěchu. 
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska
 změní celý váš dosavadní svět.
 A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste „tam“ ……

Naše myšlenky a naše pocity vytváří náš život ❤️

Musíte jít hluboce s voláním svého Srdce

IMG_3753Musíte jít hluboce s voláním svého Srdce a musíte to udělat úplně; abyste se nepokoušel plavat a chodit po pláži současně. To není možné. Někdy se dilema ještě víc prohlubuje, pokud je přítomný pocit, že by se člověk neměl odvracet od výzvy: „Zcela určitě existuje způsob, jak bych mohl do tohoto prostoru vnést víc kvality srdce.“ To ale nemusí být nutně tím, co se od vás chce.

Dovolte si jít až tak daleko,  jak vám vaše volání dovolí, do hlubšího místa pochopení a vhledu. Opravdu se odevzdejte této Síle, která už uvedla do pohybu volání a přitažlivost k sobě samé. Naše lidské omezené vnímání nedokáže nikdy opravdově pochopit Její moudrost.

Tato Síla se nijak neliší od vašeho Já. Ať udělá cokoli, dospějete k poznání, že je to v dokonalé harmonii. Čím víc to do sebe nasáváte a vracíte se Domů, dokonce i bez usilování nebo záměru, budou ostatní nějak profitovat z vaší existence, a možná dokonce i způsoby, jichž si ani nemusíte být vědomi! To je síla Ticha. V přítomnosti těch, kdo přebývají ve svém prvotním Bytí — kteří jsou osvobození od omezeného přemýšlení a omezeného ztotožňování se — se odehrává tak výrazný účinek, takový vliv, taková krása .. 

VSESLASKOU ❤️ Dech absolutna ~ Mooji

Když se v životě zbavíte 13 věcí

Když se v životě zbavíte 13 věcí, pocítíte příliv štěstí a spokojenosti. Nejen přečtěte… vyzkoušejte to!

 1. Zbavte se potřeby vždycky dokazovat svoji pravdu ..
Je mezi námi mnoho takových, kteří dokonce ani pod hrozbou ztráty krásného vztahu, i když působí bolest a vyvolávají stres, nedokážou ustoupit a přijmout jiný názor. Nestojí to za to.

2. Přestaňte všechno ustavičně kontrolovat ..  Zřekněte se potřeby neustálé kontroly všeho, co se kolem vás děje: situací, událostí, lidí apod. Ať jsou to příbuzní, blízcí přátelé, kolegové nebo neznámí lidé na ulici, dovolte jim být takoví, jací jsou.

3. Neházejte na nikoho vinu ..
Neklaďte druhým za vinu něco, co máte nebo nemáte, za to, co cítíte nebo necítíte. Přestaňte plýtvat energií a přijměte plnou odpovědnost za vlastní život.

4. Zanechte negativních rozmluv se sebou samým ..
Jak mnoho lidí si škodí prostě jen tím, že dovolují negativním myšlenkám řídit svůj vlastní život! Nedůvěřujte tak úplně všemu, co vám říká váš logický, uvážlivý rozum. Jste lepší a schopnější, než se domníváte.

5. Přestaňte si stěžovat ..
Zbavte se neustálé potřeby stěžovat si na spoustu věcí: na lidi, situace, události, které vás činí nešťastnými, smutnými a ochablými. Nikdo vás nemůže udělat nešťastnými, žádná situace vás nemůže rozhořčit. Není to situace, která ve vás vyvolává ty či ony pocity.

6. Zřekněte se kritiky ..
Zanechte kritiky lidí, kteří jsou jiní než vy, a událostí, které nenaplňují vaše očekávání. Každý je jiný.

7. Nechtějte na druhé udělat dojem ..
Přestaňte se přetvařovat a být někým, kým ve skutečnosti nejste. Sejměte masku, přijměte a zamilujte si své skutečné Já.

8. Nebraňte se změnám ..
Změny jsou zcela normální, jsou nezbytné, aby se člověk pohnul z bodu A do bodu B. Pomáhají měnit náš vlastní život i život lidí kolem nás k lepšímu.

9. Nechte cejchování ..
Skoncujte s cejchováním lidí či událostí, o kterých nic nevíte nebo jim prostě nerozumíte. Raději se postupně otevírejte poznávání nového.

10. Opusťte minulost ..
Ano, je to těžké. Zvláště když minulost je pěknější než přítomnost a z budoucnosti máme jisté obavy.  Avšak nezbývá vám nic jiného než přijmout fakt, že přítomnost je to jediné, co máte.

11. Zbavte se strachů ..
Strach je pouhou iluzí, ve skutečnosti neexistuje – to vy jste ho stvořili. Všechno je ve vaší hlavě. Změňte své vnitřní vztahy a ty vnější se samy usadí na správná místa.

12. Přestaňte se vymlouvat ..
Odhalte výmluvy a pošlete je do penze. Nejčastěji omezujeme sami sebe právě záplavou výmluv.

13. Nepodřizujte svůj život očekávání jiných lidí ..
Příliš mnoho lidí žije životem, který jim nenáleží. Prožívají ho v souladu s tím, co pro ně jiní pokládají za nejlepší – dělají to, co od nich očekávají rodiče, přátelé, učitelé, vláda a společnost. Ignorují svůj vlastní vnitřní hlas, vnitřní naléhání. Jsou natolik zaměstnáni realizací očekávání jiných lidí, že nad svým životem ztrácejí kontrolu. Zapomínají, co jim skutečně přináší štěstí, co sami ve skutečnosti chtějí… a konec konců zapomínají sami na sebe .. ❤️

pronaladu.cz

Přijměte to …

AŤ UŽ SE V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU DĚJE COKOLI, PŘIJMĚTE TO, JAKO BYSTE SI TO SAMI VYBRALI.

Přijměte to – a potom jednejte. Vždy pracujte s tím, nikoli proti tomu.

Udělejte si z přítomného okamžiku svého přítele a spojence, a ne svého protivníka.

Zázračně to promění celý váš život… ♥

VSESLASKOU/Eckhart Tolle

Zkuste po čtyřiadvacet hodin brát všechno tak, jak se to přihodí

image

Zkuste po čtyřiadvacet hodin brát všechno tak, jak se to přihodí …

Zkuste po dobu čtyřiadvaceti hodin přijímat všechno tak, jak to přijde. Když vás někdo urazí nebo vám ukřivdí, vezměte to, jak to je, nereagujte, jen pozorujte, co se děje. Pocítíte náhlý příliv energie, jaký jste nikdy dříve nepoznali.

Když vám někdo ubližuje, obvykle cítíte slabost, ztrácíte klid a přemýšlíte, jak mu to vrátit. Dotyčný vás chytil na háček a vy se svou snahou ho vytrestat kolem něj budete opisovat kruhy. Dny, noci, měsíce i celé roky nedokážete klidně spát, budou se vám zdát špatné sny. Lidé jsou schopni utrácet život na skutečnou hloupost opravdu jenom proto, že se jich někdo dotkl.

Nahlédněte do minulosti a vzpomínejte. Když jste byli malí, řekl vám jeden učitel před celou třídou, že jste hlupák. Doteď si to pamatujete a doteď vás pálí křivda. Něco vám řekl otec… rodiče dávno zapomněli a když jim to připomenete, nebudou tušit, o čem je řeč. Maminka se na vás nějak divně podívala a ta rána ve vás zůstala dodnes, otevřená a živá, kdyby se jí někdo dotknul, vyletíte jako čertík z krabičky. Nedovolte, aby ta rána rostla. Aby zabrala celou vaši duši.

Vraťte se ke kořenům. Buďte jediným, neporušeným celkem. A vydržte čtyřiadvacet hodin, to není tak moc. Vydržte, ať se bude dít cokoli, snažte se nereagovat a neprotivit.

Nová, nikdy nepoznaná vlna energie, nový příliv životních sil vyjdou ze samých kořenů. Jak ji jednou poznáte, jak ucítíte její chuť, váš život se změní. Budete se smát všem hloupostem, které jste natropili, kterým jste přikládali význam, všem křivdám, reakcím na ně, všem snahám se pomstít, kterými jste jen sami sebe ničili.

Nikdo vás nemůže zničit, jenom vy sami; nic vás nemůže zachránit, jenom vy sami …… ❤️

Оshо

Srdce dává vždy stejné poselství

Buď moudrý! Požádej své srdce, aby cítilo, a nežádej svou mysl, aby chápala.

Srdce dává vždy stejné poselství. Když ráno usedneme k meditaci, dává jedno poselství. Když meditujeme večer, dostaneme ze srdce znovu stejné poselství. Avšak jde-li o mysl, v jednom okamžiku říká jednu věc a v dalším okamžiku říká něco jiného. V jedné chvíli řekne: „Je to dobrý člověk. Včera večer mě před ostatními pochválil.“ V příští chvíli si však mysl vzpomene na minulost, přestože minulost je již pryč, a řekne: „Je to darebák. Před dvaceti lety mi lhal.“ A tak se vždy snažme poslouchat vedení srdce.

MYSLI NEUSTÁLE NA SRDCE.
DŘÍVE NEBO POZDĚJI TVÉ MYSLI NEBUDE PROTI MYSLI, ABY TVÉ SRDCE NÁSLEDOVALA …

Sri Chinmoy ❤️

Kam směřuješ pozornost, tam to roste

Zaměřte se na to, co si přejete ……

„Zamyslete se nad tím, kolik času strávíme každý den mluvením o svých problémech a soustředěním se na to, co je v našem životě špatného. Od této chvíle si dejte závazek, že přesměrujete svou energii a začnete myslet a mluvit pozitivněji. Bude to váš první krok v soustředění se na to DOBRÉ ve vašem životě.

Zaměřte se na to, KAM svou pozornost směřujete. Budete překvapeni, jak často se, když myslíte, mluvíte nebo jednáte, bezděčně zaměřujete na pravý opak toho, co skutečně chcete. Myslete na to, že neustále něco přitahujete, a proto přestaňte přitahovat to, co nechcete, a začněte přitahovat to, co chcete. Soustřeďte se pouze na věci, které za to stojí a které jsou přímo spojeny s vašimi sny a cíli.

Mimochodem, je naprosto v pořádku UVĚDOMIT SI, co nechcete. Je to první krok v procesu rozhodování o tom, co chcete, ale měli byste se snažit zbavit se zvyku věnovat tomu příliš mnoho energie a pozornosti. Přemýšlejte o tom, co nechcete, jen tak dlouho, aby vám to pomohlo uvědomit si, co chcete. Pomocí srovnání dojdete k uvědomění, co byste měli raději, a pomůže vám to si věci vyjasnit. Nezapomeňte přesměrovat svou energii zpět na to pozitivní a posuňte se kupředu.

Staňte se vibrační shodou pro budoucnost vašich snů.
Soustřeďte se na to dobré v sobě i v ostatních. Soustřeďte se na světlo a krásu ve svém životě.“

Klíč k životu ❤️ Jack Canfield

Mocné myšlenky

image

Je toho tolik před námi

Život po smrti – skutečnost o které
ještě někteří pochybují .. 

Strach ze smrti je velice účinný nástroj jak s lidmi manipulovat a ovládat je. Když nebudete mít strach ze smrti, tak nebude možné vás tím ovládat. Lidé, kteří vás ovládají, už to od vašeho útlého dětství zapisují do vašich myslí. Už od první návštěvy školy je lidem vtloukán tento nesmysl do hlavy. To samé dělá náboženství. Straší peklem a slibuje, že něco přijde až potom. Teď ale musíš trpět a platit a teprve potom se něco změní. Všechno je to jen manipulace.

Osobně se divím, že ještě dnes existují lidé, kteří nevědí, že jsme duchové žijící v lidském těle, které nám umožňuje žít v této dimenzi. Každý sem přišel proto, aby zde prožil zkušenost mnohdy trvající celou řadu tělesných životů v různých tělech.

Ztrátou fyzického těla nic nekončí. Je to, jako když si sundáte oblek. Také tím nepřijdete o život. Oblečete si jiný a život jde dál. Takže netruchlete pro lidi, které jste měli rádi. Je to podobné, jako když odjeli na delší cestu. Přijde doba, kdy se opět shledáte. Uvědomte si, že jste nesmrtelné bytosti. Pro mnoho lidí to bývá velkým překvapením, když umřou a stále nejsou mrtví a vše funguje dál. Jen je jim divné, že je najednou nikdo nevidí a podobně. Nejsou na tom co přijde po ztrátě těla připraveni. Ale lidé kteří to prožili, už se nikdy smrti nebojí. Vědí naprosto jistě, co bude následovat.

Je mnoho vynikajících odborníků, kteří vám to mohou potvrdit.

Doktor Jeffrey Long založil nadaci pro výzkum zážitků v blízkosti smrti. Bylo zmapováno obrovské množství případů a to že smrtí nic nekončí, je jednoznačně potvrzeno. Mnoho informací můžete najít na stránkách této nadace:
http://www.nderf.org.
Doktor Long napsal o těchto věcech knihu, kterou si můžete přečíst. Je pouze v angličtině a jmenuje se „Evidence of the Afterlife“.

Doktor Raymond Moody je dalším vynikajícím odborníkem, který zasvětil svůj život zkoumání těchto pravd. I on psal o těchto věcech. Napsal knihy „Život po životě, Život před životem, Život po ztrátě a Světlo po životě a další věci. Jeho knihy jsou dostupné i v češtině. Můžete se podívat i na jeho stránky:
http://www.lifeafterlife.com/

Informací je obrovské množství stejně jako důkazů. Prožilo to mnoho milionů lidí. Knih na toto téma je velké množství i v českém jazyce.

Sekta materialistů a skeptiků je stále hodně rozšířená. Stále káže své bludy, které jim natloukli do hlavy v průběhu jejich vzdělávání. Naprostá většina lidí, kteří existenci posmrtného života popírají, se dlouhodobě o tyto věci nezajímají. Jen omílají to, co je naučili. Není proto důvod jim věřit. Záměr je takový, abyste se báli smrti a proto vám to budou neustále vymlouvat, abyste se nezbavili strachu a mohli vás ovládat. Proto o svém duchovním těle nesmíte vědět.

Muži v tomto dokumentu zasvětili tomuto výzkumu celý život. Jsou to vynikající odborníci ve svém oboru, takže jim můžete věřit. Smrt neexistuje a je krásné to vědět. Je toho tolik před námi.

Tak to opravdu je ……

Srdce kaleidoskopu ❤️ vseslaskou*

Miluji okřídlená pozdraveníčka

 

image

Dnes mě láskyplně zdravily holubičky.

Nádhera. Znáte tento přítomný okamžik?

Usmívala jsem se na ně, úžasný okamžik, užívala jsem si ho .. kolemjdoucí si museli říci „další cvok“ ..

Tato hodnocení jsou zvláštní tabulky, které si lidstvo stvořilo paradoxně proti sobě. Blázen. Je to blázen, protože vyskočil z krabice zajetých vzorců, které dostaly jakousi podivnou nálepku „normál“. Co je normál, co je vlastně to ono normální?

To když lidi kolem sebe chodí nevšímajíc si naprosto ničeho s koutky dolu s maskou „haló já tady fakt ale fakt nejsem, tady teď prochází jen moje tělo, běda jestli na mě někdo budete koukat nebo dokonce na mě promluvíte“ nebo když se lidé potkávají s láskyplnými spontánními úsměvy, přítomně s voláním srdce „haló já jsem tady s vámi, vnímám svět, život mě baví“ …

Jasně že se v životě objeví situace, kdy člověk nemá pomyšlení na nic. To je jiná kategorie, kterou je třeba respektovat. Lidé by si měli nastavit poznávací znamení, změnilo by to svět.

Jak jste na tom vy, reagujete na signály? Jste schopni zamávat alespoň srdíčkem té vaší holubici nebo tomu vašemu ptáčkovi?

Sluníčkový den!

vseslaskou ❤️ eL*s láskou 

Nebýt nikde jinde, než zde

1. Nebýt nikde jinde, než zde ..
Není třeba nikam spěchat. Je
však třeba být tam, kde je ti dobře. Pamatuj však, že abys nalezl, nemusíš nutně někam chodit. Je mezi tím velmi tenká hranice. Klíč spočívá v ustavičné přítomnosti.

2. Nech všechno jít svou cestou ..
Nesnaž se řídit lidi nebo události. Neplánuj, nečekej, buď přející. Nebuď chtivý.
«Nauč se snášet chvíle, kdy se nic neděje“.
Nejdi všemu naproti, umožni lidem, aby k tobě přicházeli, a událostem, aby se děly. Nic se neděje jen tak.

3. Dopřávej svobodu ..
Dopřej si svobodu být sebou samým a jiným dopřej, aby také oni byli sebou samými. Pamatuj, že každý má svou cestu a své zkušenosti. Jestli se vaše cesty zkříží, je to jistě krásné. Jestli se rozejdou, je to také dobré. Protože VŽDYCKY VŠECHNO JE K NĚČEMU DOBRÉ. Tobě, jemu i jí, jim, všem ..

4. Neboj se ničeho. A nikdy. Klidně udělej nezvyklý krok doprava, doleva, měň je, jak tě napadne. Pokud cítíš, že bys měl něco udělat, něco říci, udělej to a žádné formality „nemám zpáteční lítek“ nebo „na to nemám peníze“, případně „to se nepodaří“ tě nesmí zadržet. Neboj se o své fyzické tělo. Pamatuj, že vždycky jsi v mateřském lůně Vesmíru. Copak ten se snad o tebe nepostará? Zbav se strachu a buď svobodný ..

vseslaskou ❤️ pronaladu.cz 

Uvědomujte si přítomnost

image

Moudro Doreen

„To co vám připadá jako frustrující překážka, může být ve skutečnosti způsob, jakým vás Vesmír před něčím chrání“ ……

Doreen Virtue ❤️

image

Pravá láska je ta, která není na nikom a ničem závislá

Pravá láska je ta, která není na nikom a ničem závislá.

Až navštívíte všechny kurzy a školení,
až projedete všechny země světa,
až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa,
až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání,
až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít,
až investujete všechny peníze za to, po čem toužíte,
až oslavíte všechna svá výročí, svátky a narozeniny svých přátel,
až si splníte přání, o kterých sníte,
pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu s jednotou.
Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci, okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.
Pak se konečně zastavíte, skončíte vaše hledání a vrátíte se „domů“.
Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
Budete se radovat i z neúspěchu.
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska
změní celý váš dosavadní svět.
A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste „tam“ …

Naše myšlenky a naše pocity vytváří náš život ❤️

Soustřeďte se na to, co existuje teď

image

Hodně bolesti vzniká jen proto, že považujete za pravdivou každou myšlenku, která vám přijde na mysl. Samotná situace vás nedělá nešťastnými. Může vám způsobit tělesnou bolest, ale neučiní vás nešťastnými. Nešťastnými vás dělají vaše myšlenky.

„Nešťastným mě činí to, co si myslím v tomto okamžiku.“ Jakmile si to uvědomíte, přestanete se ztotožňovat se svými myšlenkami.

Příšerný den. Neměl v sobě dost slušnosti, aby mi zatelefonoval. Zklamala mě.

Takovéto krátké historky říkáme sobě i druhým, často ve formě stížností. Vymýšlíme si je, abychom posílili a ospravedlnili své já a usvědčili z omylu druhé lidi. Jsme-li v právu, dává nám to pocit, že jsme lepší než ostatní, což posiluje naše falešné ego. Tak si ovšem děláme nepřátele: ano, ego potřebuje nepřátele, aby se ve vztahu k nim mohlo vymezit. A stejně poslouží dokonce i špatné počasí.

Díky těmto navyklým způsobům myšlení máte reaktivní vztahy k lidem i situacím ve svém životě. Všechno jsou ale jen formy utrpení, jež si sami nevědomě způsobujete, protože uspokojují vaše ego. Ego se posiluje vyvoláváním konfliktů.

Jak by byl život jednoduchý bez těchto situací. Prší. Nezatelefonoval.
Já tam byl, ale ona nepřišla.
Když jste nešťastní, soustřeďte se na to, co existuje teď. Neštěstí nemůže v přítomném okamžiku existovat.

Utrpení vzniká, kdykoli označíte nějakou situaci za nežádoucí nebo špatnou. Jste naštvaní a vaše zlost situaci zosobňuje.

Neustálé hodnocení událostí a situací je návyk, který lze překonat. Začněte přijímat nedůležité události, aniž je hodnotíte. Když vám uletí letadlo nebo když uklouznete a spadnete do louže, dokážete se zdržet toho, abyste svůj zážitek označovali za špatný nebo bolestivý? Jste schopni přijmout „jsoucno“ přítomného okamžiku? Označujete-li věci za špatné, ochuzujete své emoce. Jakmile se negativních hodnocení zdržíte, získáte ohromnou vnitřní sílu …

Ticho promlouvá ❤️ E. Tolle

Jakmile už cítíte nějakou emoci nebo reakci, přijměte ji

Nelíbí se vám to, co děláte? Cítíte nevyslovený odpor k někomu blízkému? Uvědomujete si, že negativní energie, která z vás vyzařuje, otravuje vás i lidi ve vašem okolí?

Dobře se soustřeďte. Cítíte sebemenší odpor či neochotu?
Jestliže ano, pozorujte ji na myšlenkové i emoční úrovni.
Jaké vás napadají myšlenky?

Pak se soustřeďte na své emoce, které jsou reakcí vašeho těla na vaše myšlenky. Uvědomujte si své emoce. Jsou příjemné, nebo nepříjemné? Je to energie, kterou byste v sobě chtěli mít? Máte na vybranou?
Možná vás někdo využívá, možná děláte něco nudného, možná vás někdo rozčiluje, ale to je vedlejší. Nezáleží na tom, zda vaše emoce jsou nebo nejsou odůvodněné. Faktem zůstává, že se bráníte tomu, co je. Děláte si z přítomného okamžiku nepřítele. Vyvoláváte konflikt mezi vnitřní a vnější realitou.

Vaše nespokojenost znečišťuje nejen vaše vnitřní bytí, ale také kolektivní duši lidstva, jehož jste neoddělitelnou součástí. Znečišťování Země je jen odrazem vnitřního duševního znečištění: miliony nevědomých jedinců zanedbávají svůj vnitřní prostor.

Buď přestaňte dělat, co děláte, promluvte si s člověkem, jenž vás rozčiluje, a řekněte mu, co si myslíte, nebo se zbavte negativních emocí, které vaše mysl produkuje a které jen posilují vaše falešné já. Je důležité uvědomit si marnost takového počínání.
Negativní přístup k jakékoli situaci nic nevyřeší. Všechno, co děláte pod vlivem negativní energie, se touto energií znečistí a časem způsobí ještě větší bolest a nespokojenost. Jakýkoli negativní vnitřní stav je nakažlivý.

Nespokojenost se rozšiřuje snáze než tělesná choroba, neboť probouzí a posiluje latentní negativitu v druhých, pokud nejsou imunní – pokud nežijí vědomě.
Znečišťujete svět, nebo jej očišťujete? Jen vy sami jste odpovědní za svůj vnitřní prostor, stejně jako jste odpovědní za tuto planetu. Až lidé vyčistí svůj vnitřní prostor, přestanou znečišťovat Zemi.

Jak se můžeme zbavit negativních emocí?
Tím, že je odhodíte. Jak odhodíte žhavý uhlík, který držíte v ruce? Jak se zbavíte těžkého a zbytečného břemene, jež nesete? Tím, že si uvědomíte, že jej už nechcete nést, a že jej odhodíte.

Hluboké nevědomí nebo hlubokou bolest je nutno transformovat tím, že přijímáme realitu a žijeme vědomě v přítomnosti. Mnoho nevědomých návyků můžeme odhodit, jakmile si uvědomíme, zdaje už nepotřebujeme, jakmile pochopíme, že máme na vybranou, neboť nejsme jen uzlíkem podmíněných reflexů. To ovšem předpokládá, že si uvědomíme moc přítomného okamžiku. Bez toho nemáme žádnou volbu.

Ríkáte-li, že některé emoce jsou negativní, nevytváříte duševní polaritu dobra a zla?
Nevytvářím. Tato polarita byla vytvořena v dřívějším stadiu, když vaše mysl odsoudila přítomný okamžik jako špatný; tento soud vyvolal negativní emoci.

Ríkáte-li, že některé emoce jsou negativní, neříkáte tím, že by neměly existovat? Myslím, že bychom měli přijímat všechny emoce a že bychom je neměli odsuzovat jako nežádoucí. Cítit k něčemu odpor je v pořádku. Být rozzlobený, podrážděný nebo náladový je v pořádku – jinak bychom potlačovali své emoce a vyvolávali vnitřní konflikt. Všechno je dobré takové, jaké to je.

Samozřejmě. Jakmile už cítíte nějakou emoci nebo reakci, přijměte ji. Vaše reakce nebyla dostatečně vědomá. To je fakt, nikoli odsouzení. Kdybyste měli na vybranou nebo kdybyste si uvědomovali, že máte na vybranou, vybrali byste si utrpení nebo radost? Spokojenost nebo nespokojenost? Klid nebo konflikt? Vybrali byste si myšlenku nebo emoci, která vám brání žít v přirozeném stavu pohody? Všechny takové emoce označuji za negativní, čímž chci prostě říci, že jsou špatné jako například žaludeční nevolnost..

Je jistě pravda, že když přijmete své negativní emoce, nemusíte se jimi už nechat ovládat a přenášet je na druhé. Nejsem si však jistý, zda neklamete sami sebe. Když jste se naučili přijímat své emoce, musíte se snažit dosáhnout dalšího stadia, kde je přestanete vytvářet.

Pokud to neuděláte, vaše „přijímání“ se stane pouhou nálepkou, která dovoluje vašemu egu oddávat se svému neštěstí a tím posilovat pocit odloučenosti od ostatních lidí, od okolního světa a od přítomného okamžiku. Jak víte, odloučenost je základem pocitu totožnosti vašeho ega.

Skutečné přijímání by tyto pocity okamžitě transformovalo. A kdybyste opravdu věděli, že všechno je „v pořádku“, jak říkáte a což je samozřejmě pravda, měli byste tyto negativní emoce? Kdybyste opravdu přijímali realitu, kdybyste se nebránili tomu, co je, nikdy by nemohly vzniknout. Sice si myslíte, že „všechno je v pořádku“, ale v hloubi duše tomu nevěříte, a proto se realitě bráníte. A právě to způsobuje vaše negativní emoce.
I to je v pořádku.
Obhajujete své právo žít v nevědomí a trpět? Nemějte strach, nikdo vám to právo nebere.
Když si uvědomíte, že vám je po nějakém jídle špatně, budete je i nadále jíst a tvrdit, že je v pořádku být nemocný?

VSESLASKOU E. TOLLE
MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

Od minulosti vás může osvobodit pouze přítomnost

image

Čím víc se soustředíte na minulost, tím víc z ní děláte své já. 

Proto se nesnažte porozumět minulosti, ale uvědomujte si přítomnost.

Nemusíte zkoumat svou nevědomou minulost.

Stačí si uvědomit, jak se projevuje v tomto okamžiku ve vašich myšlenkách, emocích, touhách, reakcích a vnějších událostech.

Všechno, co potřebujete vědět o své nevědomé minulosti, vám odhalí problémy přítomnosti.

Budete-li se zabývat minulostí, stane se bezednou propastí. Budete si myslit, že potřebujete víc času, abyste jí porozuměli nebo se od ní osvobodili.

Nakonec uvěříte, že vás od minulosti osvobodí budoucnost. To je ovšem iluze. Od minulosti vás může osvobodit pouze přítomnost ..

VSESLASKOU ❤️ Eckhart Tolle

Je to naše volba

image

Svět je krásný a báječný.

Když se naším stylem stane láska, může být život velmi snadný. Můžeme neustále milovat. Je to naše volba.

Možná nemáme žádný důvod milovat, ale dokážeme milovat, protože nás láska činí šťastnými. Jedině akt lásky vede ke štěstí.

Láska nám dá vnitřní klid. Změní naše vnímání všeho …

Žádný důvod trpět neexistuje. Jediným důvodem, proč trpíme, je naše rozhodnutí, že budeme trpět. Podíváme-li se na svůj život, nalezneme mnoho výmluv, proč trpíme, ale žádný dobrý důvod nenalezneme.

Totéž platí o štěstí. Jediným důvodem, proč jsme šťastní, je to, že jsme se rozhodli být šťastní.

Štěstí je volba a utrpení právě tak …

VSESLASKOU ❤️ ČTYŘI DOHODY ~ D. M. Ruiz

Jsme mocní, jsme neomezení

Rozhodněte se dnes, že budete žít svůj život nahlas …

Přestaňte se schovávat. Přestaňte se držet zpátky a už se neponižujte!

Život je vzácný! Je to velmi cenný dar! Chopte se tedy tohoto daru a žijte ho zcela otevřeně.

Rozhodněte se dnes, že budete žít svůj život nahlas! …

Jste mocní. Jste neomezení.

 Je třeba být odvážní, abyste si připustili, že všechno je možné a že jste plně vybaveni k tomu, abyste všechno zvládli …

VSESLASKOU ❤️ Iyanla Vanzant.

Důvěřujte procesu

image

Mír a soulad ve svém srdci

Stále a stále si mír v srdci připomínej ❤️ Tomáš Eduard …

Žij trvale s myšlenkou Já ve svém duchovním Srdci. Nic jiného si v Srdci nevytvářej kromě otázky: „Jak mohu pomoci?“ .. Abys to vůbec dokázal, řiď se těmito základními pravidly:

1. Žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo Já! Jinak není možno dosáhnout osvobození.

2. Pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní! Pak bude vše dokonalé.

3. Uvědom si, že myšlenky ani city nejsou Já. Jak příjdou, zase odcházejí. Tvé pravé Já vytrvává, neboť je věčné.

4. Nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek smutkem, ale vše bude čiré a prosté.

5. Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné.

6. Za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení! Nech zmizet své názory a zmizí i problémy. Vyzkoušej to!

7. Žij v TEĎ!

8. Postav se naprosto indiferentně ke „chci“ a „nechci“! Pak zmizí každý klam a většinou i bolest.

9. Pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině prázdno! Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty jako všechny myšlenky. Ty se ztotožňuj s átmanem, jenž není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to jen trochu odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost! Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává Já, nebo aspoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana. Na mír v srdci. Na to co je za myšlenkami, za egem. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce.

Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Není to egoistické snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok. Je to ztotožnění s vlastní identitou, udržení se v ní až do osvobození.

VSESLASKOU ❤️ Tomáš Eduard

Usměj se

 

image

 

Jste obloha, ne mraky

image

JAKMILE ZJISTÍTE, ŽE JSTE OBLOHA, A NE MRAKY, BUDETE MÍT NAVŽDY KLID – MRAKY JSOU MYŠLENKY, KTERÉ JDOU KOLEM, OBLOHA JE ČÁST VÁS, KTERÁ SI JE PROHLÍŽÍ …
POKUD DOKÁŽETE SLEDOVAT TO, CO SE DĚJE, STANE SE Z VÁS UVOLNĚNÁ OSOBA ŽIJÍCÍ V KLIDU, KTERÁ MŮŽE MANIFESTOVAT, CO CHCE …

VSESLASKOU ❤️ JOE VITALE

Jak posílit sami sebe

Jak posílit sebe sama?

Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Jste velmi cenný člověk, bez ohledu na vaši minulost, bez ohledu na vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve vás věří a kdo ne. Jste život sám – rostoucí, rozpínající se, dosahující vzhůru. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční.

Smyslem všeho co jste až doposud prožili, bylo naučit vás něco víc o tom, jak si tvořit ve svém životě lásku.

Jednou z cest jak víc milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními. K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jste, a ochota podle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujete ji prožívat také ve svém vnějším světě. Jste fyzickou bytostí a vaše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíte věci odrážející vaší vnitřní krásu – zahradu, květiny, stromy, váš dům, řeku. To vše je odměna za to, že jste si věřili a jednali tak, že jste následovali svou cestu a vizi svými činy.

Konečnou výzvou sebelásce je jednat podle ní, mluvit tak s lidmi a vytvořit si na světě své nebe na zemi. Nestačí lásku jen dávat a vyzařovat, milovat sebe sama znamená lásku také přijímat. Když rozdáváte lásku, ale lidé ji nedokážou přijmout, nemá kam jít. Jste-li ochotni přijmout lásku druhých, prokazujete jim velkou službu.

Milovat se znamená překročit kruh viny. Nemanipulovat s lidmi a nechat jim jejich svobodu. Když jim necháte právo udělat si se svým životem co se jim líbí, můžete mít zpočátku pocit, že jste ztratili svůj vliv. Najdete však úplně
novou úroveň vzájemné upřímnosti a láska, která by bez vaší odvahy a ochoty vzdát se kontroly nebyla možná.

Další z kvalit sebelásky je odpuštění. Někteří z vás si stále připomínáte staré věci a znovu zažíváte zlobu. Zlobíte se možná na sebe, nebo na někoho kdo vás zklamal. Když lpíte ne čemkoliv – na zlobě, uraženosti, na negativním pocitu
vůči druhému – ubližujete tím hlavně sobě. Ostatní se k vám budou chovat tak, jak se chováte sami k sobě. Nečekejte, až vás lidé začnou respektovat a chovat se k vám pozitivněji. Nezačnou, dokud se tak nezačnete chovat sami k sobě. Nemusíte zůstávat mezi lidmi, kteří vás nerespektují, neváží si vás a nejednají s vámi pěkně. Pokud se přeci ocitnete v jejich společnosti, buďte velkorysí a pamatujte, že nerespektují proto, že nerespektují sami sebe. Nepotřebujete se na druhé zlobit a domáhat se svých práv, protože tím vyvoláte vzájemný boj o moc.

Vaše vztahy s druhými mohou být jen tak dobré, jak dobrý je jejich vztah k sobě samým. Nevědí jak milovat sebe sama, stanoví to mez, nakolik mohou milovat vás. I kdyby jste se snažili sebevíc a dělali sebelepší věci, nemohou vám dát lásku, kterou hledáte. Klíček dobrým pocitům z chování druhých je odpuštění.

Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu, máte vždy lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když dáte průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve vás zůstal pocit nedokončenosti. Nemůžete s něčeho odejít, dokud to neuděláte s láskou. Situace,jež opouštíte v hněvu, vás čekají k dokončení v budoucnosti. Nemusí to být s tím samým člověkem, nicméně vytvoříte si podobnou situaci s podobným člověkem, abyste měli možnost vyřešit ji s láskou a v míru.

Je důležité respektovat druhé. Máte-li pocit, že vás lidé nerespektují, vystavili jste se takové situaci možná proto, abyste se naučili něco o soucítění a jemnosti ve svém chování k ostatním. Být citliví k pocitům druhých není totéž, jako snažit se je uspokojit. Buďte ochotni vidět jejich potřeby a přání. Mluvíte s druhými rozzlobeně nebo nervózně, bez zájmu o to jak se cítí? Sledujte jakou energii k lidem vysíláte, protože cokoli dáte, to se vám vrátí. Více si uvědomte jak působíte na druhé, protože čím více je respektujete, tím více respektu se vám dostane. Važte si jich, jejich času a hodnot a oni si budou vážit těch vašich.

Někteří lidé si každého váží a mají pocit, že se jim nevrací co dali. V takovém případě je to často proto, že nevěří, že si zaslouží pěkné zacházení a dovolují ostatním, aby je považovali za své jisté. Je snadné respektovat se, když vás
respektují lidé okolo. Výzvou je respektovat se, i když to druzí nedělají. Nejprve jim odpusťte a pak se vzdejte jakékoliv potřeby, aby si vás vážili.

Potřebujete-li uznání druhých, abyste ze sebe mohli mít dobrý pocit, vzdáváte se své vlastní síly …

VSESLASKOU ❤️ ANDĚLÉ BEZ HRANIC

Obrovská moc

image

Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my

Když nám jiní něco řeknou, vytvoříme si domněnky, a když nám něco neřeknou, vytvoříme si je také, protože musíme naplnit svou potřebu vědět a nahradit komunikaci.

Nerozumíme-li něčemu, bojíme se klást otázky – raději si vytváříme domněnky. A naše mysl bývá opravdu dobrý režisér, dokáže vše vylíčit v tak jasných barvách a tak opravdově, že tomu my sami uvěříme. A nakonec si naše domněnky bráníme a vytváříme tak kolem sebe další a naprosto zbytečné drama.

Protože se obáváme požádat o vysvětlení, vytváříme domněnky a věříme, že jsou pravdivé; pak naše domněnky bráníme a pokoušíme se dokázat, že někdo jiný neměl pravdu. Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky, protože domněnky nás předurčují k utrpení.

Komunikace je základ – je to základ v našich vztazích s lidmi. A lidé dělají často jednu velmi velkou chybu – domnívají se, že ostatní lidé ví, co si myslí, ví jak se cítí a rozumí jim. Žijí ve své vlastní domněnce, že pokud mě má můj partner rád – rozumí mi, ví jak se právě cítím. Ale pravda je taková – nerozumí vám, neví, jak se cítíte. Pak dochází k tomu, že jste zklamaní, naštvaní, že se váš partner nechová podle vašich očekávání, podle těch očekávání, které si vytvořila vaše mysl a které se skutečností nemají nic společného. Váš partner vám určitě velmi rád pomůže, ale musíte s ním komunikovat – nikdo necítí a nikdo nemyslí tak jako vy. Uvědomte si to.

Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme, cítíme se zranění a říkáme: „Měli to vědět.“

Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. Toto je nejčastější domněnka, jakou si lidé vytvářejí. A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože si myslíme, že nás bude každý soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Proto se sami zavrhneme ještě dříve, než mají příležitost zavrhnout nás jiní. Tak funguje lidská mysl.

VSESLASKOU ❤️ Miguel Ruiz – Čtyři dohody

Tajemství nového

image

Převezměte kormidlo svého života

Pokud nezapomínám na to, že jen já můžu za věci v mém životě, je to vždy velká úleva, protože v tu chvíli také vím, že mám možnost danou věc kdykoliv změnit, nejsem na ničem a na nikom závislý. Toto vnímání reality považuji za naprosto klíčové, pokud chcete v čemkoliv uspět a cítit se v tom, co děláte, svobodně.
Pokud je pro vás tento přístup nový, postupujte pomalu a postupně. Otevřete se tomu, že mohou existovat důvody, proč se právě tato věc ve vašem životě děje. Zastavte se, podívejte se na problém z více úhlů, neodsuzujte, nehodnoťte, jen pozorujte.

Stávají se vám některé situace v životě opakovaně? Pokuste se připustit, že věci, které se kolem vás dějí, se dějí z nějakého důvodu.
Ne náhodou. Náhoda je jen souhra jistých okolností, které do sebe geniálně zapadají a mají vždy svůj hlubší řád a smysl. Nemusíte vše hned pochopit a rozklíčovat do detailu. Ne vše se vám odkryje právě teď. Pokuste se jen připustit, že to může mít nějaký vyšší smysl.

Pokud do svého života přijmete zodpovědnost, stanou se zvláštní věci. Najednou totiž přestává platit tradiční koncept TO ONI. Já za nic nemůžu. Koncept svádění událostí v našem vlastním životě na druhé. Na partnera, děti, rodiče, kolegy, známé, sousedy, vládu aj.

Stane se jedna veliká věc. Zboří se obrovská zeď, která vám brání žít váš vlastní život naplno. Pokud totiž převezmete zodpovědnost, začnete mít nad svým životem obrovskou moc.

Když vše v životě svádíte na druhé nebo na vnější okolnosti, pak nemůžete nic. Nemáte moc nad svým životem. A pokud nemáte moc, cítíte bezmoc. Bezmoc něco změnit a ovlivnit. Ale to je pouze iluze, která se vytvoří, jen pokud se své schopnosti věci měnit zbavíte a dáte ji druhým.

Tento tradiční koncept TO ONI má tragické následky. Skvěle ho shrnuje Zdeňka Jordánová (www.poznejsvujcil.cz). Pokud cítíme bezmoc, nemáme moc a pak přichází nemoc. Fyzicky na těle se projeví myšlenky, že něco nemůžeme.
Když si myslíme, že nemáme žádnou moc nad tím, co se nám v životě děje, nejsme u sebe, jsme u druhých a často žijeme život těch druhých. Často pracujeme a podnikáme tak, abychom se druhým zavděčili, aby nás měli rádi. Ale co my?
Nenechejte věci docházet tak daleko.

Převezměte kormidlo svého života, vy jste kapitán, který pluje a naviguje. Vy máte moc změnit směr, obrátit se, převzít plnou zodpovědnost za to, co se vám cestou přihodí a jaké zkoušky vás potkají.

Vezměte si zpět žezlo k ovládnutí vašeho života. Možná ho má někdo druhý, možná je jen zahrabáno hluboko v krabici pod postelí, možná nevíte, kde vůbec je. Najděte ho! Hned teď. Chytněte ho pevně.

Převezměte zodpovědnost a vykročte. Je to váš život!

VSESLASKOU ❤️ David Kirš

Jsme zodpovědní za své myšlenky

image

Myšlenky o jiném člověku se snadno stávají skutečností .. Stejně tak, že to, co si myslím o sobě, se také stává snadno skutečností.

Každá myšlenka, která mě napadne, vytvoří v mých buňkách záznam.
Pokud si ráno řeknu: „Dnes bude těžký den,“ den směřuje k tomu, aby to bylo přesně tak. Podvědomí je naprogramováno negativními představami skrze myšlenky odpovídající negativnímu očekávání. Podvědomí řídí a chce mít pravdu. Proto tedy podvědomí hledí, aby se tak stalo.
Tento den nebude snadný!
A mohu si říct: „Co jsem ti říkal?“
Jestliže se místo toho ráno rozhodnu zobrazit zcela jiné představy, naplnit se nádhernými a pozitivními představami sebe samého v různých situacích, den se ukáže být mnohem podobnější oněm představám.
V tomto smyslu mé myšlenky o mně samém jsou tvořivé.


Čti pozorně:
Každá myšlenka, která mě napadne, vytvoří záznam v mých buňkách.
Mohu si vybrat, jaké mínění budu mít sám o sobě.
Já sám jsem zodpovědný za své myšlenky.

VSESLASKOU ❤️ Kay Pollak 

Tvůj život je tvoje volba

Tvůj život je tvoje volba.

Tři slova, která vám přinesou spokojenost a bohatství – RADOST ~ ÚSPĚCH ~ BOHATSTVÍ.

To jsou slova, která projasní mysl od špatných vašich myšlenek a nálad. Prozpěvujte si tyto slova pro sebe, opakujte si je 10-15 minut.

Začnete se cítit mnohem lépe. Tato slova mají ohromnou MOC, protože představují neviditelné schopnosti podvědomí.

Když změníte své nálady plné strachu, obav a depresí, upraví se tak i vnější okolnosti. Začnete také zpívat svoji tichou píseň VÍTĚZSTVÍ – RADOST, ÚSPĚCH, BOHATSTVÍ.

V NAŠEM ŽIVOTĚ SE STANOU ZÁZRAKY!

VSESLASKOU ❤️ J. Murphy

Stačí plně přijmout tento okamžik

image

Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid. Rozhodnutí předpokládá vědomí. Bez toho nemáte žádnou volbu. Volba začíná v okamžiku, kdy se přestanete ztotožňovat se svou myslí a navyklým způsobem myšlení, v okamžiku, kdy začnete být VĚDOMĚ PŘÍTOMNÍ …
VSESLASKOU ❤️ E. Tolle

Vědomá přítomnost

Možná jste si nevšimli, že se ve vašem životě spontánně vyskytují krátké okamžiky, v nichž jste při plném „vědomí, aniž myslíte“.

V takových chvílích jste soustředěni třeba na nějakou manuální činnost či jdete po ulici nebo čekáte ve frontě a uvědomujete si přítomný okamžik tak dokonale, že obvyklý duševní hluk je nahrazen vědomou přítomností. Nebo se díváte na oblohu či někoho posloucháte, aniž k tomu máte jakýkoli vnitřní komentář. Vaše vnímání je úplně jasné, nezamlžené myšlením.

Vaše mysl tyto okamžiky nepovažuje za důležité, protože má na starosti „důležitější věci“. Takové okamžiky nejsou obvykle příliš pozoruhodné, a proto jste si jich nikdy nevšimli.

Ve skutečnosti se vám nemůže stát nic důležitějšího, neboť takové situace jsou počátkem přechodu od myšlení k vědomé přítomnosti.

Zvykněte si na stav „nevědění“. To vás dovede za hranice mysli, neboť mysl se vždycky snaží všechno vysvětlovat a interpretovat. Mysl se bojí, že něco nepochopí. Takže až vám přestane vadit, že něco nevíte, teprve pak jste překročili hranice mysli. Z tohoto stavu se rodí hlubší poznání …

VSESLASKOU ❤️ E. Tolle ~ Ticho promlouvá

Láska je hlavní klíč, který otvírá brány ke štěstí

image

 Vaším úkolem je každým dnem milovat z celého srdce.

Když dokážete co nejvíce milovat a zbožňovat, vyhledávat a pociťovat věci, které milujete, a odvracet se od toho, co rádi nemáte .. výsledkem bude, že vaše zítřky zaplaví nevýslovné štěstí ..

Láska je hlavní klíč, který otvírá brány ke štěstí ……

Vseslaskou ❤️ O. W. Holmes

 

Když se vyladíme na vyšší plán a budeme ho následovat, všechno dobré se dostaví

Naučte se důvěřovat své intuici a konejte podle zpráv, které přijmete zevnitř. Někdy si něco naplánujete a váš vnitřní hlas vás povzbudí ke změně těchto plánů. Jak rychle se dokážete vzdát připoutanosti ke svým původním plánům a udělat si nové? Budete prožívat stále větší radost, pokud budete naslouchat a okamžitě následovat své vnitřní zprávy.
Abyste mohli efektivně odvést svou práci ve světě, bude třeba naučit se odpoutávat od toho, co si o vás myslí druzí lidé. Je důležité nedělat si starosti s tím, nakolik jste oblíbení, zda si vás lidé cení, nebo jestli vás vůbec chápou. Jste v první linii nového vědomí a mnohé z vašich myšlenek jsou nové. Nové myšlenky ocení nejspíš jen rozvinutý člověk. Naučte se proto odpoutat od potřeby chvály a ocenění. Druzí lidé prostě nemusí mít vědomí na takové úrovni, aby viděli hodnotu vaší práce. Naučte se odpoutat od reakcí druhých a važte si své práce podle svého vnitřního pocitu z její hodnoty.
Je důležité vzdát se osobních ambicí. Když se vyladíte na vyšší plán a budete jej následovat, všechno dobré k vám přijde. Nezakládejte svá rozhodnutí na tom, kolik si myslíte, že z dané věci získáte, ale na tom, nakolik vaše činnost přispěje ostatním. Ačkoliv vám pro vaši práci zůstanou nějaké osobní motivace, přesvědčte se, zda také zvažujete dobro pro ostatní. Nedělejte si hlavu s tím, kolik lidí vaše práce přitahuje. Zkrátka následujte své vedení a odvádějte nejlepší možnou práci. Je lepší oslovit jednoho člověka, který z vaší práce něco opravdově získá, než sto lidí, pro které nebude ničím. Budete více posíleni tím jedním, který od vás něco dokázal přijmout, než stovkou lidí, kteří z vaší práce nezískali nic.
Odpoutejte se od potřeby mít věci udělané jedním určitým způsobem. Vesmír je dokonalý a neexistují v něm prohry. Někdy se vám může zdát, že ztrácíte čas, ale v širším kontextu se vám tento čas vrátí jinými cestami. Naučte se odpoutat se od svých starostí a věřte, že vše probíhá dokonale ……

VSESLASKOU ❤️ OSOBNÍ RŮST Sanaya Roman

 

Důvěra je síla naší mysli

Důvěra je síla naší mysli, která spojuje všechny její části dohromady a soustřeďuje je jedním směrem.

Víra je skutečnost, že v tuto část vlastní mysli věříme.

Vneseme-li do nějaké situace důvěru, obnoví se naše sebedůvěra, což nám umožní vzdát se kontroly nad děním, takže se věci pohnou kupředu.

Důvěřujeme-li, začne jen díky síle naší mysli fungovat v náš prospěch i to, co na první pohled vyhlíží tragicky či negativně …

vseslaskou ❤️ Jestli to bolí, není to láska Chuck Spezzano

Naše postoje

image

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.

Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz.

Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.

Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli.

Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat.

Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách ……

VSESLASKOU ❤️ NAŠE POSTOJE ~ John C. Maxwell

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

DVACATERO VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

1. Nerozmazlujte mě.
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní.
Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.
3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem.
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
Daleko víc na mě působí, když se mnou promluvíte v klidu soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžký hřích.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když vám řeknu, že vás nemám rád.
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
8. Nechraňte mě před všemi následky mého chování.
Potřebuji se někdy naučit snážet obtíže a bolesti.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.
Dokážu se s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě.
Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.
11. Nedávejte ukvapené sliby.
Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.
Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední.
To mě úplně mate.
15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, ikdyž někdy dělám příšerné věci.
16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.
Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně to znamená, když se mi snažíte
porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to není pravda.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se omluvit.
Po upřimné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého
porozumnění.
Ale to vám nemusím říkat, že ne?

Mgr. Marie Aujezdská – klinický psycholog

Život je zázrak

Žít láskou znamená:

vidět lásku ve všech lidech, dokonce i v těch, kteří ji v sobě nevidí …

prohlédnout zdmi hněvu, bolesti a strachu v ostatních, pochopit příčinu jejich pocitů …

pomáhat druhým dostat se do styku s láskou v jejich nitru …

mít odvahu být příkladem milujícího člověka a snažit se tak dlouho, dokud neproniknete k srdcím svých bližních …

Žijete-li v láskyplném vztahu se světem, vaše radosti budou tisíckrát znásobeny a svět se vám změní v nádherné zrcadlo, odrážející vaši vlastní lásku.

Život je skutečný zázrak.
A schopnost milovat je tím největším darem, který jste dostali.

Oslavujte zázrak života tím, že se budete radovat z každého jeho okamžiku, že budete žít s láskou a jako láska sama …… ❤️

Tajemství lásky – Barbara de Angelis

 

image

 

Snažíme se druhého ovládat?

Zavřeli jsme svá srdce a necítíme lásku, kterou v nich mám?

image

V určité fázi života jsme se začali bát lásky, protože jsme si myslili, že je láska není spravedlivá. Láska bolí. Snažili jsme se být dobří, chtěli jsme, aby nás druzí milovali, ale neuspěli jsme. Už několikrát jsme někoho milovali a zlomilo nám to srdce. Milovat znovu znamená příliš riskovat.
Protože se sami odsuzujeme, nezbyla nám žádná sebeláska. A nemilujeme-li sebe, jak můžeme milovat druhého?

Snažíme se druhého ovládat, protože jsme se v dětství naučili soutěžit o pozornost. To, čemu říkáme láska, není láska, ale pouhé sobectví. Jak to může fungovat? V sobeckém vztahu není žádná láska. Oba partneři hladoví po lásce. Sexuální styk, při kterém cítíme trochu lásky, se nám stane návykem, protože jsme vyhladovělí po lásce. A pak vychází strach a výčitky svědomí. A začíná celé drama.
Pak hledáme všelijaké rady. Bylo napsáno mnoho knih o lásce, a téměř všechny by mohli mít titul „Jak být sexuálně sobecký.“ Úmysl je dobrý, ale kde je láska? Tyto knihy nejsou o tom jak se naučit milovat. O lásce se z nich nedovíme nic. Všechno máme v genech, ve své povaze. Nemusíme se nic učit, kromě toho, co si sami vymýšlíme v tomto světě iluzí. Hledáme lásku, zatímco láska je všude kolem nás. Láska je všude, ale my ji nevidíme. Naše citové tělo není na lásku naladěno.
Bojíme se milovat, protože to není bezpečné. Strach z odmítnutí nás děsí. Musíme předstírat, že jsme něčím čím nejsme; nejsme schopni milovat sami sebe, ale chceme aby nás miloval partner. Problém není v tom, že nás odmítá partner, nýbrž v tom, že odmítáme sami sebe, protože si myslíme, že nejsme dost dobří.
Sebeodmítání je naším největším problémem. Je-li naše představa dokonalosti falešná, nikdy nebudeme dobří. Ačkoli je to falešná představa, my jí věříme. A protože nejsme dokonalí, odmítáme sami sebe. A stupeň sebeodmítání závisí na tom, silní byli dospělí lidé, kteří zničili naši integritu, když jsme byli malí.

Jestliže někomu řekneme, že ho milujeme, a on nám řekne, že nemiluje nás, je to důvod k tomu abychom trpěli? To, že nás někdo odmítne, neznamená, že musíme odmítat sami sebe. Jestliže nás nemiluje jeden člověk, bude nás milovat jiný. Vždycky někdo takový existuje. Ale je mnohem lepší být s někým, kdo s námi chce být, než být s někým, kdo s námi být musí.

Budeme-li milovat sami sebe, naše láska bude růst.

Jsme úplní lidé. Když z nás vychází láska, nehledáme lásku proto, že bychom měli strach být sami. Milujete-li sami sebe, můžete být sami a není to pro vás žádný problém. Jste šťastní, když jste sami, ale také vás baví být s někým.

Co vlastně chceme?
Když jsme děti stýkáme se s ostatními dětmi, protože si chceme hrát. Nechceme být s nějakým dítětem proto, abychom se prali. Sice se to může stát, ale nikdy to netrvá dlouho. Většinou si hrajeme. Když nás to omrzí, najdeme si jhinou hru nebo změníme pravidla, ale stále si hrajeme.
Vstupujeme-li do partnerského vztahu, protože chceme žárlit, protože chceme partnera ovládat, protože chceme partnera vlastnit, pak nehledáme zábavu. Hledáme bolest a tu také najdeme. Vstupujeme-li do vztahu s očekáváním, že nás partner učiní šťastným, budeme zklamáni, protože se to nestane. A nebude to jeho vina; bude to naše vina.
Do jakéhokoliv vztahu vstupujeme proto, že se chceme bavit a nechceme se nudit. Hledáme-li partnera nebo partnerku, děláme to proto, že chceme být šťastní a chceme se radovat z toho, čím jsme. Nehledáme si partnera, abychom ho otravovali svými problémy, svou žárlivostí, svým hněvem a sobectvím. Jak je možné, aby nám někdo řekl, že nás miluje a pak nás zneužíval?

Šťastnými nás činí láska, která vychází z nás. A budeme-li lásku štědře rozdávat, všichni nás budou milovat. Dokud budeme štědří nikdy nebudeme sami. Jsme li sobečtí budeme vždycky sami a bude to naše vina. Naše štědrost nám otevře všechny dveře. Sobectví žádné dveře neotevře ……

Láska, vztahy a přátelství  Don Miquel Ruiz  ~ VSESLASKOU ❤️ VZTAHY

 

Zamilovanost a skutečná láska

Existuje ještě lepší alternativa: můžeme začít zamilovanost považovat za to, čím opravdu je – totiž za dočasné emocionální vzplanutí – a po­tom se s partnerem pustit do budování skutečné lásky.

Skutečná láska je také emocionální záležitost, není to však posedlost. Ta­ková láska spojuje rozum s citem. Zahrnuje také vůli, vyžaduje disciplinovanost a je si vědoma nutnosti dalšího rozvoje osobnos­tí. Naší nejdůležitější emocionální potřebou není být zamilován, nýbrž být opravdově milován, poznat lásku, která vyrůstá z volby a vědomého rozhodnutí, nikoliv z instinktu. Potřebuji, aby mě miloval někdo, kdo se rozhodl, že mě chce milovat, někdo, kdo na mně vidí něco hodno lásky.

Taková láska však vyžaduje mnoho úsilí a ukázněnosti. Je to volba, vedoucí k vynaložení spousty energie a disciplíny ve prospěch druhé osoby při vědomí, že pokud jeho nebo její život bude díky vašemu snažení bohatší, i vy získáte pocit uspokojení – uspo­ kojení z pocitu, že někoho opravdově milujete. A k tomu euforický pocit zamilovanosti nepotřebujete. Ve skutečnosti je to tak, že dokud vaše zamilovanost neodezní, opravdovou lásku nepo­znáte.

Rozumová, odhodlaná láska… přesně to je láska, ke které nás myslitelé vidy vybízeli.

Nelze přikládat velký význam všem těm úžasným věcem, které děláme pod vlivem „nepříčetné zamilovanosti.“ Jsme vláčeni in­stinktem, který se vymyká schématu našeho běžného chování. Jes­tliže se však, po návratu do reálného světa, kde máme možnost volby, rozhodneme být laskaví a velkorysí, potom skutečně milu­jeme.

Jestliže chceme být emociálně zdraví, je nutné, aby naše emo­cionální potřeby byly uspokojeny. Ženatí muži a vdané ženy touží po zalíbení a náklonnosti svých protějšků. Když jsme partnerem přijímáni, víme, že po nás touží a je ochotný udělat vše pro naši tělesnou i duševní pohodu, mnohem víc si věříme. Všechny tyto pocity jsme prožívali už ve fázi zamilovanosti. Cítili jsme se jako v ráji. Chybovali jsme však v přesvědčení, že to takto bude trvat věčně.

Tato posedlost nebyla nikdy předurčena k věčnému trvání. I různé jiné knihy zabývající se tématicky manželstvím, přisuzují zamilovanosti pouze úvodní roli. Středem pozornosti takového druhu literatury je láska rozumová, odhodlaná. Přesně tato je typem lásky, ke které nás myslitelé vždy vybízeli. Láska úmyslná.

To je dobrá zpráva pro všechny manželské páry, které už o svou zamilovanost stačily přijít. Jestliže je láska volbou, zna­mená to, že jsou schopni milovat dál i poté, co jejich „nepříčetná zamilovanost“ zmizí a oni se vrátí do běžného života. Tento druh lásky vyžaduje jiný přístup, začíná u jiného způsobu myšlení. Je to přístup, který říká, „jsem tvůj manžel nebo manželka a chci naplňovat tvé potřeby“. Partner, který se rozhodne takto milovat, najde potom způsob, jakým svou lásku projevit ……

VSESLASKOU ❤️ VZTAHY ~ Pět jazyků lásky Gary Chapman

image

Buďte k sobě bezdůvodně milí

Buďte k sobě bezdůvodně milí a pozorní …

Nejvyšší pravdou zůstává, že nepotřebujete žádný důvod k tomu, abyste byli šťastní. Vaše ego s tím nesouhlasí, protože právě ego používá důvody a opodstatnění jako hlavní smysl pro bytí, činnosti a dávání. Podle ega všechno musí mít důvod, jako např.: „Budu šťastný/á, když…“ a „Budu šťastný/á, až…“ nebo „Budu laskavá, pokud…“ nebo „Budu tě milovat, když…“

Bezdůvodné štěstí je naprosto přirozené miminkům a dětem, které se smějí naprosto bezdůvodně, smějí se pro legraci a hrají si čistě kvůli hraní samotnému. Bezdůvodné štěstí je stejně tak přirozené vašemu vyššímu nepodmíněnému Já. Skutečné štěstí nepotřebuje žádný důvod, žádnou speciální výbavu, žádné peníze, žádný dokonalý okamžik, žádné svolení, žádné posouzení a žádné ideální podmínky. Být šťastní je čistě o tom, že se ponoříme zpět do něčeho, co je nám již dávno vrozené.

Dokážete to ještě? Dovolíte si zastavit se a smát se prostě jen tak bez důvodu? Smějete se někdy bezdůvodným smíchem? Necháváte se překvapit prostou radostí? Dokážete být spontánní, aniž byste se za něco styděli? Dokážete ještě stále milovat bezpodmínečně, bez důvodu, bez očekávání nebo požadavků? Můžete být šťastní prostě jen tak? Zkuste to!

Udělejte si chvíli o samotě v tichosti a přemítejte nad bezdůvodnou radostí. Všimněte si, zda dokážete propustit svou vrozenou radost ven a nechat ji vybublat vzhůru, prostě jen tak, bez jakéhokoli důvodu. Napojte se přímo na své nepodmíněné Já a poddejte se myšlence na neopodstatněnou radost – žádné usilování, žádné vypracovávání, žádné zasluhování si, ani žádný důvod nejsou nutné. Důvody, podmínky a pravidla jsou skutečnými skrytými překážkami v radosti, nevinnosti a nepodmíněném bytí.

Zkuste dnes experimentovat a buďte ještě více bezdůvodní než obvykle. Připomínejte si, jak snadné je vybrat si radost, vybrat si lásku, vybrat si laskavost. Zde jsou některé tipy, s nimiž můžete začít:
Buďte k sobě dnes bezdůvodně milí a pozorní.

Polibte svého partnera jen tak.
Dejte si šampaňské čistě pro zábavu.
V práci se začněte bezdůvodně smát.
Zavolejte kamarádovi bez jakéhokoli důvodu.
Pošlete přítelkyni květiny, prostě jen tak.
Přemítejte dnes nad bezdůvodnou radostí.
Oblečte si krásné šaty, jezte v restauraci. Vaše potěšení, žádný důvod.

Nedovolte žádnému důvodu, aby vám dnes bránil být tím, kým jste.
Čím více bezpodmíneční budete sami k sobě a k druhým, tím snadněji si budete pamatovat, že ve skutečnosti neexistuje žádný důvod k tomu, abyste nemilovali, nebyli laskaví a neradovali se. Buďte bezdůvodní!

VSESLASKOU ❤️ Robert Holden

Mohu svobodně změnit interpretaci událostí

Masky lidí jsou volání o pomoc. Mám volbu. Mohu svobodně změnit interpretaci událostí …

Rozpoznám-li pravdu, ukrytou za každou maskou, zůstanu při setkáních s ostatními lidmi nezranitelný (ale současně vnímavý a soustředěný). Následující myšlenky se vám mohou hodit:

Pevně jsem se rozhodl, že budu na ostatní lidi pohlížet v novém, zcela odlišném světle.

Za všemi maskami, které lidi nosí, vidím volání o pomoc.
Nenechám se ovlivnit zdánlivou tvrdostí, arogancí a lhostejností, protože vím, že to všechno jsou jen falešné pokusy o sebevyjádření. Maska je obrana stvořená k tomu, aby za ní člověk ukryl svůj strach.
Při setkáních s jinými lidmi mějte vždy na paměti:
Všechny masky byly stvořeny k tomu, aby skrývaly různé druhy strachu.
Jsou to prosby a výkřiky o pomoc.
Jste-li schopni vidět pravdu a pochopíte, že maska je jen obranné zařízení na skrývání strachu, zůstanete silní. Pokládáte-li masku mylně za pravdu, stanete se její obětí.
Pokládat iluze za pravdu znamená ztratit sílu.
Vidět pravdu znamená posilovat.
Mám vždy možnost vybrat si radost a duševní vyrovnanost a vůbec to nezávisí na vnějších okolnostech.
Například se na vás v práci anebo doma někdo rozzlobí. Nepříjemným a hněvivým tónem vám řekne něco, co je podle vašeho názoru velmi hloupé. Cítíte se uražení a smutní. Jste nyní obětí chování jiného člověka.
To už přece znáte, že?
Ono totiž není vždy jednoduché si říkat, že:
Pokaždé, když jsem uražený, rozhněvaný, rozrušený nebo přímo vzteklý, se mám něčemu naučit.
Čemu se mám naučit, co to může být?
Popřemýšlejte: Co když vaše neštěstí a vaši bolest vůbec nezpůsobila jiná osoba, tedy ta, která se k vám zachovala hloupě a bezcitně? Co když jsou vaše emoce způsobeny tím, jak jste si vybrali, že si vyložíte slova, jež vám jiná osoba sdělila?
Zvolili jste si sami, že si vystupování druhého člověka vyložíte jako útok na vaši osobu. Ale co by se stalo, kdybyste si vybrali, že budete domnělý útok té druhé osoby pokládat za vyjádření jeho rozrušení a nevyrovnanosti?
Co by se stalo?
Pokud se druhý člověk chová tak, jak se chová, protože je rozhněvaný a nevyrovnaný, vy byste měli zůstat duševně vyrovnaní, klidní a radostní. Proč byste se měli urážet? Protože jiný člověk má problém?
Vidíte-li pravdu, nebudete se cítit uražení.
Nic z toho neznamená, že byste měli akceptovat chování druhé osoby vůči vám. Pouze si klademe otázku: Cožpak je nutné, abych se cítil uražený jen proto, že někdo jiný je nevyrovnaný nebo má problém?
V daný okamžik (když prožíváte všechny negativní emoce a neštěstí) se může zdát, že vaše emoce závisí na jiných lidech a na tom, co říkají a jak se chovají. Ale co když je to ve skutečnosti jinak: Neschopnost druhého člověka otevřít své srdce vás nutí, abyste uzavřeli své srdce i vy.
Co když je chyba ve vašem myšlení a vašem vysvětlení událostí? Co když se cítíte uražení jen proto, že jste si chybně interpretovali realitu?
poklidně si pročítejte:
Mohu si vybrat, že budu vnímat útok ze strany druhé osoby jako jeho způsob vyjádření nevyrovnanosti – čili že dotyčný má problém.
Mohu si vybrat, že budu napadení vnímat jako volání o pomoc.
Vnímám-li útok jako vyjádření toho, že druhá osoba má problém, už se necítím napadený.
Mohu svobodně změnit interpretaci událostí …

VSESLASKOU ŠTĚSTÍ NENÍ NÁHODA ~ Kay Pollak

image

 

 

Nespoutávejme našimi představami

Život člověka uprostřed lidské společnosti je téměř nepřetržitou manipulací.

Jsme manipulováni a současně sami manipulujeme s jinými, a aniž bychom chtěli, usměrňujeme a omezujeme svým jednáním jiné, stejně, jako to činí oni nám.

Chceme-li získat pozornost a respekt druhých, nechávejme jim co největší prostor, nespoutávejme je našimi představami a našimi přáními, s kterými nejsou ochotni se ztotožnit. Budou-li se vedle nás cítit jako přehlížení, zbyteční, nesvéprávní a spoutaní, ovládne je touha zbavit se těch pout, které jim nevědomky nasazujeme.
Pamatujme si, že každý člověk potřebuje svobodu, aby se mohl SEBEREALIZOVAT A CÍTIT DOBŘE …

VSESLASKOU: K. Kostka

Hlídejme si řeč

Jak mluvíme, tak také žijeme ……

Budeme mluvit o nástroji sebeprogramování, kterým každý den a každou minutu vytváříme sami sebe; který uplatňujeme, aniž si to uvědomujeme, a který je odpovědný za všechno, co se děje v našem životě:

– za to, jak se cítíme, jak vypadáme, jaký máme příjem;
– za vztahy s okolím, za to, nakolik jsme sami se sebou spokojeni, za … vlastně za všechno na světě.

Sebeprogramovací nástroj, který používáme automaticky, často lehkovážně a velmi často až nebezpečně bezmyšlenkovitým způsobem.

Tento sebeprogramovací nástroj má 2 názvy: jeden sofistikovaný a druhý docela obyčejný a srozumitelný. Ve vědeckých kruzích se užívá výrazu „verbalizace“ a jde vlastně o onu individuální zásobu slov, kterou používá každý z nás ve styku s jinými lidmi a k vyjádření vlastních myšlenek.

Jistě jste si všimli slova „individuální“ a pochopili, že v něm je ukryt klíč.

A je to tak: jako nositel jazyka (nezáleží na tom, jakého) má každý z nás naprosto unikátní slovní zásobu.

Právě tato slovní zásoba je mohutným sebeprogramovacím nástrojem.

Platí to doslova: jak mluvíme, tak také žijeme. Co sdělujeme, to máme.

Slova jsou oděvem našich myšlenek. Energie slov má mocnější strukturu a také mnohonásobně rychlejší (ve srovnání s energií myšlenek) vliv na formování vnější skutečnosti.

Důkazů bylo uvedeno už tolik, že přidat k nim další snad ani už není třeba.

Nicméně uvedu ještě jeden, natolik závažný, že byl bez výhrad uznán za objev schopný léčit i ty nejnebezpečnější nemoci.

Jde o objev německého psychoterapeuta íránského původu Nossrata Peseschkiana. Jako první objevil (a posléze se naučil zneškodňovat) slova, která programují nezdravé projevy těla.

Během času přesvědčivě dokázal, že škodlivá slova obsahuje slovník každého člověka. Neexistuje jediný člověk, který by se uchránil používání slov programujících zdravotní indispozici, materializujících ji v těle a bránících jejímu vyléčení.

Doktor Peseschkian nazval souhrn těchto slov „organická řeč“.

Organická řeč jsou podle něho slova a výrazy přímo ovlivňující fyziologické orgány člověka.

Jistě sami dobře taková slova znáte, připomínáme některá, abychom podtrhli, že to nejsou prostě jenom slova.

Ve skutečnosti je to opravdu ničivá, škodlivá energie, schopná podlomit i to nejpevnější zdraví.

Všimněte si také, jak dokonale zamaskovaná ta slova jsou, člověk by prostě nevěřil, že slova napohled tak nevinná mohou tak silně škodit:

má trpělivost praskla
lámal jsem si hlavu
něco ho žere
naleptávají mi duši
ten mi leze krkem
trochu mě přidusili
to mi hlava nebere
vysáli mi duši z těla
pijou mi krev
dlabu na to
hází mi klacky pod nohy
obrací se mi z toho žaludek
jako by do mě kudlu vrazil
je mi na padnutí (celý se třesu)
ten mi sedí za krkem
mám toho po krk
ohrnovat nos
zahnali mě do kouta
zkus si vlézt do mojí kůže
tlačí na mě
A tak dále.

Zdá se nám, že používáme obecné metafory, ve skutečnosti však zadáváme svému tělu přesné příkazy a tělo je dokonce ani nedokáže neplnit – plnit je zkrátka musí.

Přestože doktor Peseschkian publikoval své závěry před relativně krátkou dobou, byly už mnohokrát prověřeny.…

Zejména pečlivě byla zkoumána otázka: tvoří organická řeč nemoc, nebo o ní jen informuje?

Ukázalo se, že ji tvoří.

Jinými slovy, byl tu předpoklad, že ničivá slova se v řeči člověka objevují poté, co propukla nemoc. Mělo se zato, že podvědomí, které řídí veškeré fyziologické procesy, dává tímto způsobem signál, že něco je špatně.

Tento předpoklad se však nepotvrdil.

Nyní se s jistotou dá tvrdit, že obraz je přibližně takový:

Člověk nejprve zařazuje ničivá slova do své řeči (vkládá program určité nemoci) – teprve potom nemoc propuká.

Přičemž ne jakákoli nemoc, ale přesně ta, která byla proponována.

A co je pozoruhodné, když rozpoutají nemoc, ničivá slova se ještě pevněji usazují v aktivní slovní zásobě – a rozhodně ne proto, aby na ni upozorňovala (signalizovala ji).

Úkol ničivých slov je zcela jiný – podporovat nemoc, vytvářet jí podmínky, aby „žila a vzkvétala“.

A je to zcela pochopitelné: organická řeč je samostatný psychický program a má zcela podložené poslání – podporovat to, co vytvořila.

Možná jste si teď všimli, že máte jisté těžkosti s výběrem slov a musíte si vybavovat některá, která z vás dříve vyletovala bez problémů.

Chci vás požádat: hlídejte si řeč.

Ne, ne svoji řeč, to ani bez speciálního vyškolení není možné.

Všímejte si spíš toho, jaká ničivá slova se objevují v řeči vašich blízkých.

Jenom se vyhněte „kázání“.

Berte v úvahu, že lidé, ti blízcí zvláště, nemají rádi poučování a nabádání.

Prostě si s nimi popovídejte o tématu, dejte jim přečíst tenhle i jiné články, poskytněte jim zkrátka možnost, aby si závěry udělali sami. A vyvodili z nich nějaké rozhodnutí.

Pamatujte, že individuální řeč člověka je něčím, do čeho se v žádném případě nesmíme hrubě vměšovat.

Věnujte pozornost také vlastní řeči, případně požádejte člena rodiny nebo partnera, aby si jí všímali. Možná už v brzké sobě dokážete zlepšit svoje zdraví a budete se cítit lépe díky této jednoduché, ale velmi efektivní metodě …

VSESLASKOU: pronaladu.cz

Klíč ke všem vztahům

Pěkné chvíle, které jste možná kdysi zažívali v určitém vztahu, nespočívaly v harmonii mezi vámi a vaším partnerem, ale spíše v tom, že jste byli v souladu s tím, co skutečně jste. Je pravda, že takovéhoto souladu snáze dosáhnete, pokud budete zaměření na pozitivnější věci. Proto to, co se vám líbí, může posloužit jako pozitivní objekt vaší pozornosti, který nenaruší váš soulad. Ale přesvědčení, že vás jiný člověk „učiní“ šťastným, je mylné.

Štěstí je váš přirozený stav. Ve skutečnosti jde o to, že používáte konkrétní osobu jako záminku, abyste neodvraceli pozornost od toho, kým skutečně jste. Pokud se cítíte nešťastní, můžete stejně tak využívat vám nepříjemnou záminku pro to, abyste se přestali soustřeďovat na to, co jste.

Skutečné štěstí zažíváte tehdy, když zjistíte, že nikdo jiný kromě vás není zodpovědný za to, jak se vy cítíte. Jestliže věříte tomu, že jiní lidé jsou odpovědní za vaše pocity, jste skutečnými otroky, protože chování nebo prožívání druhých nemůžete ovládat ……

Klíč ke všem vztahům

Svoboda v manželství

image

Láska nemá začátek ani konec.

Žádné „předtím“ a žádné „potom“.

Láska vždycky byla, vždycky je a vždycky bude. Takže láska je stále. Je to neměnná realita. A tady se dostáváme k otázce svobody. Neboť je-li láska neomezená – pak je svobodná. Láska je naprosto svobodná.

Všichni chcete být milování a všichni chcete milovat. Nechcete být v lásce omezování. Svou lásku chcete svobodně vyjádřit. Ve všech milostných vztazích vždycky hledáte svobodu, neomezenost a věčnost. Děláte to proto, že si v hloubi duše uvědomujete, že jste láska a že nejlépe poznáte sami sebe, když svou lásku vyjádříte. Jste život vyjadřující život, láska vyjadřující lásku. Instituce manželství byla vašim pokusem vytvořit věčnost. V manželství se partneři zavazují, že spolu budou žít celý život. To však nevede k takové lásce, která by byla „neomezená“ a „svobodná“.

A proč tedy ne? Není snad dobrovolně uzavřené manželství vyjádřením svobody? A slib, že nebudu mít sexuální styk s nikým jiným než se svou partnerkou nebo partnerem, je svobodným rozhodnutím – nikoli omezením.

Jen do té doby, než se omezením stane.

Přece jsem to slíbil.

A právě tady začínají všechny problémy. Považuješ-li vyjádření lásky k určitému člověku za posvátný slib, přijde den, kdy ti tvůj slib začne připadat jako závazek – a ty jej začneš nenávidět. Budeš-li však své rozhodnutí chápat nikoli jako závazek, ale jako řadu svobodných rozhodnutí, která neustále obnovuješ, pak se vyhneš zklamání. Pamatuj tohle: Existuje jen jediný posvátný slib – žít v pravdě a mluvit pravdu. Všechny ostatní sliby omezují tvou svobodu, a na tom není nic posvátného. Neboť člověk je svoboda. Ztratíš-li svobodu, ztratíš sám sebe. Manželství nerušte, jen jej změňte.

Rád bych věděl, zda nám bude někdy dovoleno vyjádřit pravou lásku. Takže tuto část našeho rozhovoru ukončím tím, čím jsem začal. Jaká omezení bychom měli přijmout?

Žádná. Vůbec žádná. A to by měl vyjadřovat váš manželský slib.

To je úžasné, neboť právě to vyjadřuje manželský slib, který jsme si dali s Nancy …

VSESLASKOU ~ Neale Donald Walsch ~
Láska je neomezená ❤️

Šťastní můžeme být jen tehdy, když z nás vyzařuje láska

Láska je lék, který určuje proces léčení. Bezpodmínečná láska je jediným skutečným lékem. Nikdy neříkejte: „Budu vás milovat, když…“ nebo „Budu milovat sám sebe, když… Žádné když neexistuje. Nemusíte nic vysvětlovat. Nemusíte nic ospravedlňovat. Prostě milujte. Milujte sami sebe, svého bližního a milujte své nepřátele. Je to snadné pochopit, ale nikdy nemůže milovat druhé, pokud nemiluje sám sebe. Proto musíme začít sebeláskou.

Šťastní můžeme být jen tehdy, když z nás vyzařuje láska. Bezpodmínečná láska k sobě samým. Vzdejme se této lásce. Přestaňme odmítat život. Přestaňme odmítat sami sebe. Zbavme se špatného svědomí a pocitů viny. Smiřme se s tím, čím jsme, a přijímejme druhé takové, jací jsou. Všichni máme právo milovat a smát se a být šťastní. A všichni máme právo přijímat lásku …… 

VSESLASKOU ❤️ Láska, vztahy a přátelství ~ Don Miquel Ruiz

image

Buďte k sobě bezdůvodně milí a pozorní

Nejvyšší pravdou zůstává, že nepotřebujete žádný důvod k tomu, abyste byli šťastní. Vaše ego s tím nesouhlasí, protože právě ego používá důvody a opodstatnění jako hlavní smysl pro bytí, činnosti a dávání. Podle ega všechno musí mít důvod, jako např.: „Budu šťastný/á, když…“ a „Budu šťastný/á, až…“ nebo „Budu laskavá, pokud…“ nebo „Budu tě milovat, když…“


Bezdůvodné štěstí je naprosto přirozené miminkům a dětem, které se smějí naprosto bezdůvodně, smějí se pro legraci a hrají si čistě kvůli hraní samotnému. Bezdůvodné štěstí je stejně tak přirozené vašemu vyššímu nepodmíněnému Já. Skutečné štěstí nepotřebuje žádný důvod, žádnou speciální výbavu, žádné peníze, žádný dokonalý okamžik, žádné svolení, žádné posouzení a žádné ideální podmínky. Být šťastní je čistě o tom, že se ponoříme zpět do něčeho, co je nám již dávno vrozené.


Dokážete to ještě? Dovolíte si zastavit se a smát se prostě jen tak bez důvodu? Smějete se někdy bezdůvodným smíchem? Necháváte se překvapit prostou radostí? Dokážete být spontánní, aniž byste se za něco styděli? Dokážete ještě stále milovat bezpodmínečně, bez důvodu, bez očekávání nebo požadavků? Můžete být šťastní prostě jen tak? Zkuste to!


Udělejte si chvíli o samotě v tichosti a přemítejte nad bezdůvodnou radostí. Všimněte si, zda dokážete propustit svou vrozenou radost ven a nechat ji vybublat vzhůru, prostě jen tak, bez jakéhokoli důvodu. Napojte se přímo na své nepodmíněné Já a poddejte se myšlence na neopodstatněnou radost – žádné usilování, žádné vypracovávání, žádné zasluhování si, ani žádný důvod nejsou nutné. Důvody, podmínky a pravidla jsou skutečnými skrytými překážkami v radosti, nevinnosti a nepodmíněném bytí.


Zkuste dnes experimentovat a buďte ještě více bezdůvodní než obvykle. Připomínejte si, jak snadné je vybrat si radost, vybrat si lásku, vybrat si laskavost. Zde jsou některé tipy, s nimiž můžete začít:
Buďte k sobě dnes bezdůvodně milí a pozorní.

Polibte svého partnera jen tak.
Dejte si šampaňské čistě pro zábavu.
V práci se začněte bezdůvodně smát.
Zavolejte kamarádovi bez jakéhokoli důvodu.
Pošlete přítelkyni květiny, prostě jen tak.
Přemítejte dnes nad bezdůvodnou radostí.
Oblečte si krásné šaty, jezte v restauraci. Vaše potěšení, žádný důvod.

Nedovolte žádnému důvodu, aby vám dnes bránil být tím, kým jste.
Čím více bezpodmíneční budete sami k sobě a k druhým, tím snadněji si budete pamatovat, že ve skutečnosti neexistuje žádný důvod k tomu, abyste nemilovali, nebyli laskaví a neradovali se. Buďte bezdůvodní!


VSESLASKOU Robert Holden

Přijměte výzvu

Začněte věřit, že jste připraveni učinit další krok. Vy jste připraveni! Zkuste se zamyslet – máte vše co právě teď potřebujete pro učinění byť toho nejmenšího krůčku kupředu. Takže vyhledejte příležitost a přijměte výzvu. Je to totiž dar, který vám pomůže ve vašem růstu …
Marc Chernoff

image

Tajemství změny

Tajemství změny spočívá v zaměření veškeré energie na budování nového, nikoli na boj s tím starým ……
Sokrates

Soulad

Štěstí je stav, kdy vaše myšlenky, slova a činy jsou v souladu …
Gandhi

image

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén