Pěkné chvíle, které jste možná kdysi zažívali v určitém vztahu, nespočívaly v harmonii mezi vámi a vaším partnerem, ale spíše v tom, že jste byli v souladu s tím, co skutečně jste. Je pravda, že takovéhoto souladu snáze dosáhnete, pokud budete zaměření na pozitivnější věci. Proto to, co se vám líbí, může posloužit jako pozitivní objekt vaší pozornosti, který nenaruší váš soulad. Ale přesvědčení, že vás jiný člověk „učiní“ šťastným, je mylné.

Štěstí je váš přirozený stav. Ve skutečnosti jde o to, že používáte konkrétní osobu jako záminku, abyste neodvraceli pozornost od toho, kým skutečně jste. Pokud se cítíte nešťastní, můžete stejně tak využívat vám nepříjemnou záminku pro to, abyste se přestali soustřeďovat na to, co jste.

Skutečné štěstí zažíváte tehdy, když zjistíte, že nikdo jiný kromě vás není zodpovědný za to, jak se vy cítíte. Jestliže věříte tomu, že jiní lidé jsou odpovědní za vaše pocity, jste skutečnými otroky, protože chování nebo prožívání druhých nemůžete ovládat ……

Klíč ke všem vztahům