Vstup do dnešního dne se srdcem překypujícím láskou, radostí a díkůvzdáním, šťasten, že žiješ, srozuměn s tím, co děláš a kde jsi; nahlédni dokonalost dne, který přichází. Požehnané jsou duše, které vidí všude kolem sebe krásu, radost a harmonii a plně ji oceňují; šťastni jsou ti, kteří mě poznávají ve všech a ve všem a za vše mi vzdávají díky. Radost je jako kámen hozený doprostřed tůně; vlnky na hladině postupují až k okraji, a pak zpět do středu, a přinášejí radost všem, s nimiž se na cestě potkají. Láska je jako léčivý balzám, hojící všechny rány, zranění a bolesti; proto miluj mou božskou láskou, miluj vše, i to, co zdánlivě není hodno lásky, miluj své takzvané nepřátele. Je-li tvé srdce naplněno láskou, nebudeš znát žádné nepřátele. Láska je základem duchovního života .. ❤️

Eileen Caddy