Stále a stále si mír v srdci připomínej ❤️ Tomáš Eduard …

Žij trvale s myšlenkou Já ve svém duchovním Srdci. Nic jiného si v Srdci nevytvářej kromě otázky: „Jak mohu pomoci?“ .. Abys to vůbec dokázal, řiď se těmito základními pravidly:

1. Žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo Já! Jinak není možno dosáhnout osvobození.

2. Pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní! Pak bude vše dokonalé.

3. Uvědom si, že myšlenky ani city nejsou Já. Jak příjdou, zase odcházejí. Tvé pravé Já vytrvává, neboť je věčné.

4. Nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek smutkem, ale vše bude čiré a prosté.

5. Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné.

6. Za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení! Nech zmizet své názory a zmizí i problémy. Vyzkoušej to!

7. Žij v TEĎ!

8. Postav se naprosto indiferentně ke „chci“ a „nechci“! Pak zmizí každý klam a většinou i bolest.

9. Pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině prázdno! Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty jako všechny myšlenky. Ty se ztotožňuj s átmanem, jenž není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to jen trochu odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost! Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává Já, nebo aspoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana. Na mír v srdci. Na to co je za myšlenkami, za egem. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce.

Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Není to egoistické snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok. Je to ztotožnění s vlastní identitou, udržení se v ní až do osvobození.

VSESLASKOU ❤️ Tomáš Eduard