IMG_3753Musíte jít hluboce s voláním svého Srdce a musíte to udělat úplně; abyste se nepokoušel plavat a chodit po pláži současně. To není možné. Někdy se dilema ještě víc prohlubuje, pokud je přítomný pocit, že by se člověk neměl odvracet od výzvy: „Zcela určitě existuje způsob, jak bych mohl do tohoto prostoru vnést víc kvality srdce.“ To ale nemusí být nutně tím, co se od vás chce.

Dovolte si jít až tak daleko,  jak vám vaše volání dovolí, do hlubšího místa pochopení a vhledu. Opravdu se odevzdejte této Síle, která už uvedla do pohybu volání a přitažlivost k sobě samé. Naše lidské omezené vnímání nedokáže nikdy opravdově pochopit Její moudrost.

Tato Síla se nijak neliší od vašeho Já. Ať udělá cokoli, dospějete k poznání, že je to v dokonalé harmonii. Čím víc to do sebe nasáváte a vracíte se Domů, dokonce i bez usilování nebo záměru, budou ostatní nějak profitovat z vaší existence, a možná dokonce i způsoby, jichž si ani nemusíte být vědomi! To je síla Ticha. V přítomnosti těch, kdo přebývají ve svém prvotním Bytí — kteří jsou osvobození od omezeného přemýšlení a omezeného ztotožňování se — se odehrává tak výrazný účinek, takový vliv, taková krása .. 

VSESLASKOU ❤️ Dech absolutna ~ Mooji