Život člověka uprostřed lidské společnosti je téměř nepřetržitou manipulací.

Jsme manipulováni a současně sami manipulujeme s jinými, a aniž bychom chtěli, usměrňujeme a omezujeme svým jednáním jiné, stejně, jako to činí oni nám.

Chceme-li získat pozornost a respekt druhých, nechávejme jim co největší prostor, nespoutávejme je našimi představami a našimi přáními, s kterými nejsou ochotni se ztotožnit. Budou-li se vedle nás cítit jako přehlížení, zbyteční, nesvéprávní a spoutaní, ovládne je touha zbavit se těch pout, které jim nevědomky nasazujeme.
Pamatujme si, že každý člověk potřebuje svobodu, aby se mohl SEBEREALIZOVAT A CÍTIT DOBŘE …

VSESLASKOU: K. Kostka