Pravá láska je ta, která není na nikom a ničem závislá …


Až navštívíte všechny kurzy a školení, až projedete všechny země světa, až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa, až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání, až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít, až investujete všechny peníze za to, po čem toužíte,
až oslavíte všechna svá výročí, svátky a narozeniny svých přátel,
 až si splníte přání, o kterých sníte,
 pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
 Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu s jednotou.
 Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci, okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.
 Pak se konečně zastavíte, skončíte vaše hledání a vrátíte se „domů“.
 Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
 Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
 Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
 Budete se radovat i z neúspěchu. 
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska
 změní celý váš dosavadní svět.
 A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste „tam“ ……

Naše myšlenky a naše pocity vytváří náš život ❤️