Když nám jiní něco řeknou, vytvoříme si domněnky, a když nám něco neřeknou, vytvoříme si je také, protože musíme naplnit svou potřebu vědět a nahradit komunikaci.

Nerozumíme-li něčemu, bojíme se klást otázky – raději si vytváříme domněnky. A naše mysl bývá opravdu dobrý režisér, dokáže vše vylíčit v tak jasných barvách a tak opravdově, že tomu my sami uvěříme. A nakonec si naše domněnky bráníme a vytváříme tak kolem sebe další a naprosto zbytečné drama.

Protože se obáváme požádat o vysvětlení, vytváříme domněnky a věříme, že jsou pravdivé; pak naše domněnky bráníme a pokoušíme se dokázat, že někdo jiný neměl pravdu. Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky, protože domněnky nás předurčují k utrpení.

Komunikace je základ – je to základ v našich vztazích s lidmi. A lidé dělají často jednu velmi velkou chybu – domnívají se, že ostatní lidé ví, co si myslí, ví jak se cítí a rozumí jim. Žijí ve své vlastní domněnce, že pokud mě má můj partner rád – rozumí mi, ví jak se právě cítím. Ale pravda je taková – nerozumí vám, neví, jak se cítíte. Pak dochází k tomu, že jste zklamaní, naštvaní, že se váš partner nechová podle vašich očekávání, podle těch očekávání, které si vytvořila vaše mysl a které se skutečností nemají nic společného. Váš partner vám určitě velmi rád pomůže, ale musíte s ním komunikovat – nikdo necítí a nikdo nemyslí tak jako vy. Uvědomte si to.

Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme, cítíme se zranění a říkáme: „Měli to vědět.“

Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. Toto je nejčastější domněnka, jakou si lidé vytvářejí. A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože si myslíme, že nás bude každý soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Proto se sami zavrhneme ještě dříve, než mají příležitost zavrhnout nás jiní. Tak funguje lidská mysl.

VSESLASKOU ❤️ Miguel Ruiz – Čtyři dohody