IMG_8268

MAMINEČKO, DĚKUJI .. UŽ TO VÍM ..

Když v lidském životě přijde věk nejvyšší, kdy se všechny věci spojí v jednu jedinou, tou připravující se k odletu do Světla ke svému Zdroji, je důležité láskyplné smíření a přijetí. SMÍŘENÍ A PŘIJETÍ v Lásce, v míru, v souladu, s vděčností, se zdravou pokorou, s úctou vůči sami sobě a ke své rodině, vůči nádhernému požehnanému koloběhu přírody. Nejen pro milovaného cestujícího, ale i pro jeho milovanou rodinu.

Rodina, která cestujícího doprovází, je velmi důležitý článek v tomto tolik citlivém procesu, který vyžaduje co nejvíce eliminovat vzorce smutku a zdrcujícího truchlení. Za všech okolností, v každém okamžiku, v plné úctě, lásce a důstojnosti, nesmí nezdravý smutek pohltil a převálcovat zdravý smutek a SÍLU jít dál vlastním životem. Celý proces tím získá zásadní úlevový obrat všech stran a zcela přirozený obraz děje přírody tak, jak si cestující přeje. Cestující před svou cestou potřebuje cítit ve všech ohledech důstojnou stabilitu, bezpodmínečnou lásku, požehnání, klid .. Klasické přirozené lidské vyděšení a smutek je důležité modelovat silou své vlastní zralé emoční inteligence ve zdravou, tolik osvobozující a ulevující důstojnou radost z požehnání a naplnění všech stran. Radost a oslavu nad skutečností, že se tolik blízký vrací sám k sobě, ke svému nejvyššímu Zdroji a že bude s námi nadále v té pravé svobodě a v lásce daleko více, než kdykoli před tím ..

Užívejme své láskyplné vztahy ve všech zdravých hodnotách našich generací na všech úrovních, ve všech životních etapách, vždy za přítomností míru, důstojností, úcty, vzájemnosti, ochoty odpouštět, svobodné bezpodmínečné Lásky a vlastní hluboké intuice ..

Tolik silně se v srdcích máme, tolik blízko jsme si byli, jsme a vždy budeme, že smutky a stesky nejsou třeba, ikdyž to zní mimo všechna chápání a vnímání ..

Tak je to správné, už to vím ..  děkuji miluji s láskou největší …… ❤️

S láskou pro Rodiče doprovázíme s radostí

Ellee