VSESLASKOU

Láska je hlavní klíč, který otevírá brány ke štěstí …… ❤️

Category: VSESLASKOU DŮVĚRA

Tvůj život je tvoje volba

Tvůj život je tvoje volba.

Tři slova, která vám přinesou spokojenost a bohatství – RADOST ~ ÚSPĚCH ~ BOHATSTVÍ.

To jsou slova, která projasní mysl od špatných vašich myšlenek a nálad. Prozpěvujte si tyto slova pro sebe, opakujte si je 10-15 minut.

Začnete se cítit mnohem lépe. Tato slova mají ohromnou MOC, protože představují neviditelné schopnosti podvědomí.

Když změníte své nálady plné strachu, obav a depresí, upraví se tak i vnější okolnosti. Začnete také zpívat svoji tichou píseň VÍTĚZSTVÍ – RADOST, ÚSPĚCH, BOHATSTVÍ.

V NAŠEM ŽIVOTĚ SE STANOU ZÁZRAKY!

VSESLASKOU ❤️ J. Murphy

Když se vyladíme na vyšší plán a budeme ho následovat, všechno dobré se dostaví

Naučte se důvěřovat své intuici a konejte podle zpráv, které přijmete zevnitř. Někdy si něco naplánujete a váš vnitřní hlas vás povzbudí ke změně těchto plánů. Jak rychle se dokážete vzdát připoutanosti ke svým původním plánům a udělat si nové? Budete prožívat stále větší radost, pokud budete naslouchat a okamžitě následovat své vnitřní zprávy.
Abyste mohli efektivně odvést svou práci ve světě, bude třeba naučit se odpoutávat od toho, co si o vás myslí druzí lidé. Je důležité nedělat si starosti s tím, nakolik jste oblíbení, zda si vás lidé cení, nebo jestli vás vůbec chápou. Jste v první linii nového vědomí a mnohé z vašich myšlenek jsou nové. Nové myšlenky ocení nejspíš jen rozvinutý člověk. Naučte se proto odpoutat od potřeby chvály a ocenění. Druzí lidé prostě nemusí mít vědomí na takové úrovni, aby viděli hodnotu vaší práce. Naučte se odpoutat od reakcí druhých a važte si své práce podle svého vnitřního pocitu z její hodnoty.
Je důležité vzdát se osobních ambicí. Když se vyladíte na vyšší plán a budete jej následovat, všechno dobré k vám přijde. Nezakládejte svá rozhodnutí na tom, kolik si myslíte, že z dané věci získáte, ale na tom, nakolik vaše činnost přispěje ostatním. Ačkoliv vám pro vaši práci zůstanou nějaké osobní motivace, přesvědčte se, zda také zvažujete dobro pro ostatní. Nedělejte si hlavu s tím, kolik lidí vaše práce přitahuje. Zkrátka následujte své vedení a odvádějte nejlepší možnou práci. Je lepší oslovit jednoho člověka, který z vaší práce něco opravdově získá, než sto lidí, pro které nebude ničím. Budete více posíleni tím jedním, který od vás něco dokázal přijmout, než stovkou lidí, kteří z vaší práce nezískali nic.
Odpoutejte se od potřeby mít věci udělané jedním určitým způsobem. Vesmír je dokonalý a neexistují v něm prohry. Někdy se vám může zdát, že ztrácíte čas, ale v širším kontextu se vám tento čas vrátí jinými cestami. Naučte se odpoutat se od svých starostí a věřte, že vše probíhá dokonale ……

VSESLASKOU ❤️ OSOBNÍ RŮST Sanaya Roman

 

Důvěra je síla naší mysli

Důvěra je síla naší mysli, která spojuje všechny její části dohromady a soustřeďuje je jedním směrem.

Víra je skutečnost, že v tuto část vlastní mysli věříme.

Vneseme-li do nějaké situace důvěru, obnoví se naše sebedůvěra, což nám umožní vzdát se kontroly nad děním, takže se věci pohnou kupředu.

Důvěřujeme-li, začne jen díky síle naší mysli fungovat v náš prospěch i to, co na první pohled vyhlíží tragicky či negativně …

vseslaskou ❤️ Jestli to bolí, není to láska Chuck Spezzano

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén