Buď moudrý! Požádej své srdce, aby cítilo, a nežádej svou mysl, aby chápala.

Srdce dává vždy stejné poselství. Když ráno usedneme k meditaci, dává jedno poselství. Když meditujeme večer, dostaneme ze srdce znovu stejné poselství. Avšak jde-li o mysl, v jednom okamžiku říká jednu věc a v dalším okamžiku říká něco jiného. V jedné chvíli řekne: „Je to dobrý člověk. Včera večer mě před ostatními pochválil.“ V příští chvíli si však mysl vzpomene na minulost, přestože minulost je již pryč, a řekne: „Je to darebák. Před dvaceti lety mi lhal.“ A tak se vždy snažme poslouchat vedení srdce.

MYSLI NEUSTÁLE NA SRDCE.
DŘÍVE NEBO POZDĚJI TVÉ MYSLI NEBUDE PROTI MYSLI, ABY TVÉ SRDCE NÁSLEDOVALA …

Sri Chinmoy ❤️