Žít láskou znamená:

vidět lásku ve všech lidech, dokonce i v těch, kteří ji v sobě nevidí …

prohlédnout zdmi hněvu, bolesti a strachu v ostatních, pochopit příčinu jejich pocitů …

pomáhat druhým dostat se do styku s láskou v jejich nitru …

mít odvahu být příkladem milujícího člověka a snažit se tak dlouho, dokud neproniknete k srdcím svých bližních …

Žijete-li v láskyplném vztahu se světem, vaše radosti budou tisíckrát znásobeny a svět se vám změní v nádherné zrcadlo, odrážející vaši vlastní lásku.

Život je skutečný zázrak.
A schopnost milovat je tím největším darem, který jste dostali.

Oslavujte zázrak života tím, že se budete radovat z každého jeho okamžiku, že budete žít s láskou a jako láska sama …… ❤️

Tajemství lásky – Barbara de Angelis

 

image